ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ของใช้ตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า

ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า-0

ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เป็นวัสดุธรรมชาติ ที่เป็นของใช้ที่จำเป็นทุกครัวเรือน (ในภาคอีสาน)
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 400 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 11 รายการ)
โดย
ร้านนางอนงค์ ชาภูคำ
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
สกลนคร

0611708141
การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่ไม่มีผู้ใดเขียนเป็นตำรา เป็นการถ่ายทอดแบบ ฝึกทำ ฝึกทอ สั่งสมประสบการณ์ เป็นการเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี หรือสีธรรมชาติ แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน หรือทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อเสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่งต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีตที่ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัด สกลนคร คือภูมิภาคหนึ่งที่มีการสืบสานภูมิปัญญาทางด้านการทอเสื่อกกนี้มายาวนาน จนปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อื่นเข้ามาทดแทนการใช้เสื่อกกมากมายให้เลือก นับตั้งแต่เสื่อน้ำมัน พรม กระเบื้องปูพื้น และอื่นๆ ทำให้กระแสความนิยมในการใช้เสื่อกกลดลง และคนรุ่นใหม่ก็สนใจในภูมิรู้ด้านนี้น้อยการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนนี้ ก็เพื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น และปัญหาที่เสี่ยงต่อการสูญสิ้นของภูมิปัญญานี้ ว่ามีมากหรือน้อย และด้วยปัจจัยหรือองค์ประกอบใด เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์หรือแก้ไข สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป
สะดวกต่อการขนย้าย และจัดเก็บได้ง่ายไม่เปลืองเนื้อที่

ขั้นตอนและวิธีการทอเสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ในการทำ
1.กรรไกร
2. กกไหลหรือผือ
3. เชือกไนลอนหรือเชือกเอ็น
4. ฟืมทอเสื่อ 1 เมตร
5. โฮงทอเสื่อ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร(กี่ต่ำสาด)
6. ไม้สอดกก
7. สีย้อมกก

วิธีการย้อมสีกก
1.ต้มน้ำให้ร้อนและผสมสีลงไป
2.นำต้นกกที่เตรียมเอามาลงต้มให้สีเข้ากับเนื้อกก
3.เอาขึ้นมาตากให้แห้ง
4.ตากให้แห้งแล้ว(สามารถเอามาทอได้)
ขั้นตอนการทำ
1. นำกกหรือไหลมากรีดออกเป็นเส้นไปตากแดดประมาณ 1 อาทิตย์
2. เมื่อแห้งแล้วนำมาย้อมสีตามต้องการ โดยสีที่ย้อมเป็นสีเคมีอย่างดี ส่วนมากจะย้อม สีน้ำตาลและ สีขาว สีแดง สีน้ำเงิน 3. นำเชือกไนลอนหรือเชือกเอ็นขึงที่โฮงทอเสื่อให้เป็นเส้นตามโฮงและฟืม
4. นำกกหรือไหลสอดเข้ากับไม้สอดเพื่อที่จะสอดเข้ากับโฮงทอเสื่อ
เป็นวัสดุธรรมชาติ ที่เป็นของใช้ที่จำเป็นทุกครัวเรือน (ในภาคอีสาน)
ลาดรองนั่งหรือนอน หรือทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนา
จากท้องไร่ ท้องนา และซื้อบางส่วน

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า