ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่-0
ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่-1

ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ ทอมือที่ประณีต สวยงาม มีเอกลักษณ์ตามแบบโบราณ
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 500 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 22 รายการ)
โดย
ร้านนางสุคลป์ มีภูคำ
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
สกลนคร

0956498806
ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่สืบต่อกันมา ในการแต่งแต้มสีสันให้กับเส้นใย และเมื่อปี พ.ศ.2511 รัฐบาลได้ตั้งหน่วยงานส่งเสริมการเลี้ยงไหม และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ก็ได้มีนโยบาลส่งเสริมการเลี้ยงไหมเพื่อการส่งออก ประกอบกับได้มีโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎร ได้มีอาชีพเสริมจากการทำนา ทำรายได้แก่ราษฎรในเขตภาคอีสาน ทำให้ผ้าไหม เป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลกได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ชาวบ้านห้วยหีบจึงได้รวมกลุ่มผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ขึ้น เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
รูปแบบ ลวดลาย และเทคนิคการทอผ้าที่ประณีต สวยงาม มีเอกลักษณ์ตามแบบโบราณ
1. คัดเลือกและเตรียมเส้นไหมที่มีคุณภาพ
2. ย้อมด้วยสีธรรมชาติ และสีเคมี
3. มัดหมี่ตามแบบโบราณ
4. ทอผ้าด้วยความประณีตตามวิถีของชุมชน
ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ ทอมือที่ประณีต สวยงาม มีเอกลักษณ์ตามแบบโบราณ
นุ่งห่ม ประดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่