ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ-0
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ-1

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เป็นสินค้าผ้ายฝ้ายย้อมสีที่มาจากธรรมชาติ
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 200 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 15 รายการ)
โดย
ร้านนางยุพาวดี ภูวงษา
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
สกลนคร

0879172010
บ้านหนองสะเป็นชุมชนเผ่ากะเลิงที่อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งชาวกะเลิงผู้หญิงจะมีความชำนาญในการทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติ เนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่เชิงเขาภูพาน มีแหล่งต้นไม้ เปลือกไม้ ที่ใช้ในการย้อมที่หลากหลายทำให้มีสีสันที่สวยงาม จึงทำให้เกิดสีการย้อมผ้าที่หลากหลาย และความชำนาญในการทอของผู้ทอ ที่สั่งสมมา แต่บรรพบุรุษชาวบ้านหนองสะไนผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติใช้เองและมีการพัฒนาการทออย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ซื้อ
เป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
1.คัดเลือกฝ้ายที่มีคุณภาพ
2 คัดเลือกสีย้อม คุณภาพ ที่หลากหลาย เช่น สีเหลืองจากไม้ขนุน สีคราม
จากต้นครามคุณภาพดี สีครามจากไม้มะเกลือ สีส้มจากเปลือกประดู่
เป็นต้น
3. นำเส้นฝ้ายมาย้อมตามขั้นตอน
4. ทำการทอด้วยความสม่ำเสมอของการทอทำให้ได้ผ้าที่สวยงาม
เป็นสินค้าผ้ายฝ้ายย้อมสีที่มาจากธรรมชาติ
สวมใส่

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ