ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม-0

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เป็นสินค้าผ้ายฝ้ายย้อมสีที่มาจากธรรมชาติ
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 700 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 20 รายการ)
โดย
ร้านนางวรรณิภา ศรีมุกดา
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
สกลนคร

0972621574
บ้านกุดแฮดเป็นชุมชนเผ่ากะเลิงที่อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งชาวกะเลิงผู้หญิงจะแต่งกายด้วยการใส่เสื้อเย็บมือสีคราม(ย้อมด้วยต้นคราม)ผู้ชายจะนุ่งผ้าขาวม้าซึ่งเป็นวัฒนธรรมมาแต่บรรพบุรุษชาวบ้านกุดแฮดจึงได้ใช้ผ้าย้อมครามมาโดยตลอด โดยทำใช้เองภายในครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่จะทำจากเส้นฝ้ายเข็นมือจากธรรมชาติ และนำเข้าสู่กระบวนการย้อมคราม ซึ่งสีครามเป็นสีย้อมธรรมชาติที่เก่าแก่ ผ้าย้อมครามของชุมชนคุณธรรมวัดกุดแฮด ได้อนุรักษ์การย้อมครามแบบดั้งเดิม และผ้าฝ้ายก็ทำจากผ้าฝ้ายธรรมชาติและการทอก็ใช้ฝ้ายทั้ง เส้นพุ่งและเส้นยืน แล้วนำไปย้อมสีครามคุณภาพดี ที่ผ่านการหมักจาก ต้นครามคุณภาพซึ่งศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชื่อมประสานทั้งต้นครามและกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผ้าย้อมครามที่มีคุณภาพ
เป็นผ้าฝ้ายธรรมชาติ
1.คัดเลือกฝ้ายที่มีคุณภาพ
2 คัดเลือกต้นครามคุณภาพดีผ่านกระบวนการหมักครามตามเทคนิค
ของท้องถิ่น
3. นำเส้นฝ้ายมาย้อมครามตามขั้นตอน
4. ทำการทอด้วยฝ้ายทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน
เป็นสินค้าผ้ายฝ้ายย้อมสีที่มาจากธรรมชาติ
สวมใส่

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม