ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > อาหาร
ปูดำ

ปูดำ-0
ปูดำ-1
ปูดำ-2

ปูดำ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ปูดำสด
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 300 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 100 รายการ)
โดย
ร้านนายส้าหนิ
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
กระบี่

0817197535
ชุมชนบ้านเกาะกลาง มีอาชีพทำการประมงสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเนื่องจากเป็นพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำ ออกสู่ทะเล มีป่าชายเลน และป่าโกงกางเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเลี้ยงปูดำได้
ปูดำสด
- นำลูกปูขนาดเล็กที่จับได้ตามธรรมชาติ มาเลี้ยงในสระน้ำ/นาร้าง
- ให้อาหารจำพวกเศษปลา เศษกุ้ง 2-3 วัน/ครั้ง
- เมื่อเลี้ยงได้ 3 เดือน ทำการตกปูในบ่อ จับเอาตัวที่มีน้ำหนัก ประมาณ 4 ขีดขึ้นไป มาจำหน่าย
ใช้ประกอบอาหาร

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ปูดำ