ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าทอจกลาวเวียงบ้านโข้ง

ผ้าทอจกลาวเวียงบ้านโข้ง-0
ผ้าทอจกลาวเวียงบ้านโข้ง-1
ผ้าทอจกลาวเวียงบ้านโข้ง-2
ผ้าทอจกลาวเวียงบ้านโข้ง-3
ผ้าทอจกลาวเวียงบ้านโข้ง-4
ผ้าทอจกลาวเวียงบ้านโข้ง-5

ผ้าทอจกลาวเวียงบ้านโข้ง

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

มีสีสันสวยงาม มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 5,000 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 450 รายการ)
โดย
ร้านนางจุฑามาศ ธรรมจาดี
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
สุพรรณบุรี

0811924040
ผ้าทอจกลาวเวียง เป็นผ้าทอพื้นเมืองของชาวลาวเวียงที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว และมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลบ้านโข้ง อำเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในอดีตจะทอผ้าใช้นุ่งห่มเองโดยนำฝ้ายที่ปลูกมาปั่นเป็นเส้นด้ายใช้สำหรับทอผ้าจกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวเวียง ผ้าจกของชาวลาวเวียงจะมีสีสันสวยงามประกอบด้วย สีแดง สีขาว สีเหลือง สีเขียว สีส้มหรือสีหมากสุก และจะใช้สวมใส่ในเทศกาลหรือประเพณีที่สำคัญเช่นประเพณีทำบุญข้าวจี่เดือนสาม ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีสารทลาวกลางเดือนสิบ ประเพณีออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีลอยกระทง และงานมงคลต่างๆ ในชุมชน ในปัจจุบันได้มีการรื้อฟื้น อนุรักษ์การทอผ้าจกลาวเวียงบ้านโข้ง ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ เช่นวัฒนธรรมการแต่งกาย ชาวลาวเวียงส่วนใหญ่แต่งกายด้วยผ้าทอลายจก จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าลายจกตำบลบ้านโข้ง สมาชิกส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวลาวเวียงที่สนใจและเข้ามาเรียนรู้การทอผ้าลายจก เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปและมีภูมิปัญญาซึ่งยังมีชีวิตอยู่จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าจก และมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่นลายช้าง ลายฟันปลา ลายปีกกา ลายปีกไก่ ลายหงส์เครือ ลายดอกแก้ว ลายขอ ฯลฯ การทอผ้าแต่ละผืนจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างตามความยากง่ายของลาย และชนิดของผ้า นอกจากการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าแล้ว ยังถือเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนที่ว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรม
มีสีสันสวยงาม มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง
1) การปั่นเส้นด้าย/กรอเส้นด้าย 2) การทอ 3) การจกเป็นลวดลายต่างๆ
ระยะเวลาการผลิต แล้วแต่ความยากง่ายของลาย และเวลาของผู้ทอ
-
ใช้สำหรับตกแต่งตัวเสื้อ กระโปรง เป็นผ้าถุง และทำเป็นสไบหรือนำไปเป็นผ้าคลุมไหล่

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าทอจกลาวเวียงบ้านโข้ง