ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าทอไทยยวน

ผ้าทอไทยยวน-0
ผ้าทอไทยยวน-1
ผ้าทอไทยยวน-2
ผ้าทอไทยยวน-3

ผ้าทอไทยยวน

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

งานหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่ปราณีต สวยงาม เป็นมรดกภูมิปัญญาที่
สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผู้ที่ทอหรือจกลายจก ต้องใช้ความอดทนในการสร้างสรรค์ลวดลายให้สวยงาม
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 5,000 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 43 รายการ)
โดย
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านวัดรางบัว
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ราชบุรี

0899819550

ผ้าจกของชาวไทยยวน ราชบุรี ลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ผ้าจกลายดั้งเดิมมีจุดเด่นที่สีสันสลับสอดสีพื้นดำจกด้วยสีแดง แซมด้วยสีเหลืองเขียวเส้นใยละเอียดเนื้อแน่น แสดงถึงศิลปะของความเป็นไทยท้องถิ่นได้อย่างเด่นชัด ปัจจุบันมีการจกลวดลายประยุกต์ที่หลากหลายสีสัน มีการทอผ้าลายต่างๆ ที่ทันสมัยเหมาะสำหรับนำไปตัดเย็บเป็นผ้าถุง เสื้อ ชุดทำงาน
บ้านรางบัว ต.รางบัว เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนไทยยวนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอเมืองราชบุรี และมีฝีมือทางด้านการทอผ้าแบบไทยยวน และมีการศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านวัดรางบัว เมื่อ พ.ศ. 2536 โดยมีอาคารอยู่ภายในบริเวณวัดรางบัว ต.รางบัว เป็นสถานที่ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวตำบลรางบัว ศูนย์นี้จึงเป็นสถานที่จำหน่ายผ้าทอไทยยวน ผ้าจกจากฝีมือคนในตำบล
งานหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่ปราณีต สวยงาม เป็นมรดกภูมิปัญญาที่
สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผู้ที่ทอหรือจกลายจก ต้องใช้ความอดทนในการสร้างสรรค์ลวดลายให้สวยงาม
นำเส้นด้ายสีต่างๆ ที่จะใช้ทอผ้ามากรอ พันที่กระสวย นำด้ายที่กรอไปใส่กี่ หรือหูหรือ หูก (เครื่องมือที่ใช้ทอผ้า) ทอสอดสลับเส้นด้ายให้เกิดลวดลายต่างๆ ทั้งแบบสีพื้น และมีการจกใส่ลวดดลายต่างๆ ตามรูปแบบ ทั้งลวดลายที่มีการสืบกันมาและแบบประยุกต์
ผ้าทอมือ ผ้าจก ที่มีลวยลายแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยยวน มีความประณีต สวยงาม มีลาดลายหลายแบบให้เลือก มีหลายสีสัน ผ้าสีสวยมีอายุการใช้งานนาน สีไม่ตก นำไปตัดเย็บเพื่อสวมใส่ ได้หลายรูปแบบ หรือนำไปตัดเย็บเป็นของใช้ต่างๆได้ตามที่ต้องการ
นำไปสวยใส่ ตัดเย็บเป็นผ้าถุง ชุดทำงาน หรืองานจากผ้ารูปแบบต่างๆ

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าทอไทยยวน