ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > อาหาร
ชาสมุนไพร 3 รส ขนาดบรรจุกล่อง 36ซอง

ชาสมุนไพร 3 รส ขนาดบรรจุกล่อง 36ซอง-0
ชาสมุนไพร 3 รส ขนาดบรรจุกล่อง 36ซอง-1
ชาสมุนไพร 3 รส ขนาดบรรจุกล่อง 36ซอง-2
ชาสมุนไพร 3 รส ขนาดบรรจุกล่อง 36ซอง-3

ชาสมุนไพร 3 รส ขนาดบรรจุกล่อง 36ซอง

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ขนาดบรรจุกล่อง 36ซอง
เป็นชาสมุนไพรเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยทีมีการนำ “ข่า” มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต มีประโยชน์
1. ช่วยขับลม ระบายออกจากลำไส้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
2. มีวิตามิน เอ ช่วยบำรุงสายตา
3. มีแคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน
4. แก้จุกเสียด ขับปัสสาวะ ขับเหงื่อได้ดี
5. ช่วยลดพิษและสารแปลกปลอมในร่างกาย
6. ช่วยลดความดันโลหิตสูง
7. ช่วยบำรุงหัวใจ
8. ช่วยลดอาการกระหายน้ำ ทำให้ชุ่มคอ
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
Kerry :   กรุงเทพฯ และปริมณฑล 35 บาท | ภูมิภาค 45 บาท
ไปรษณีย์ไทย EMS :   52 บาท

ราคา 180 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 200 รายการ)
โดย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอยจำปี
สินค้า
2 รายการ
จังหวัด
เชียงราย

0895126434
ชาสมุนไพร ๓ รส เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านดอยจำปี ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอยจำปี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งรวมตัวกันดำเนินกิจการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ที่หาได้ง่ายในชุมชนและท้องถิ่น อาทิ ข่า ตะไคร้ ใบเตย มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ๓ รส ซึ่งเป็นน่าจะเป็นชาสมุนไพรเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยทีมีการนำ “ข่า” มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ชาสมุนไพร 3 รส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2545 และเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรดอยจำปี เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์คุณภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข
เป็นชาสมุนไพรเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยทีมีการนำ “ข่า” มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต และใช้วัตถุดิบที่ได้จากคนในท้องถิ่นเป็นหลักซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเกิดรายได้และเข้มแข็ง
1. คัดเลือกใบเตย ข่า ตะไคร้ ที่มีคุณภาพ
2. คัดแต่งทำความสะอาด
3. หั่นใบเตยข่า ตะไคร้ ตามขนาดที่ต้องการ
4. อบแห้ง
5. บดให้ละเอียด ชั่งน้ำหนัก ผสมตามอัตราส่วน
6. บรรจุและซิวปากถุง
7. นับและบรรจุกล่องเพื่อจัดจำหน่าย
1. ชาสมุนไพร ๓ รส ขนาด ๓๐ ซอง ราคาขาย ๑๒๐ บาท
2. ชาสมุนไพร ๓ รส ขนาดบรรจุกล่อง ๓๖ ซอง ราคาขายกล่องละ ๑๘๐ บาท
3. ชาสมุนไพร ๓ รส แบบทรี อิน วัน แบบกระปุก ราคาขายละ ๑๐๐ บาท
เครื่องดื่มสมุนไพร
สมุนไพร 3 รส ส่วนประกอบ ข่า ตระไคร้ ใบเตย
1. ช่วยขับลม ระบายออกจากลำไส้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
2. มีวิตามิน เอ ช่วยบำรุงสายตา
3. มีแคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน
4. แก้จุกเสียด ขับปัสสาวะ ขับเหงื่อได้ดี
5. ช่วยลดพิษและสารแปลกปลอมในร่างกาย
6. ช่วยลดความดันโลหิตสูง
7. ช่วยบำรุงหัวใจ
8. ช่วยลดอาการกระหายน้ำ ทำให้ชุ่มคอ

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ชาสมุนไพร 3 รส ขนาดบรรจุกล่อง 36ซอง