ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > เครื่องประดับ
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและของใช้ไทดำ

เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและของใช้ไทดำ-0
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและของใช้ไทดำ-1
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและของใช้ไทดำ-2

เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและของใช้ไทดำ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

สไบ ผ้าเปียว กระเป๋า เข็มขัด
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 250 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 34 รายการ)
โดย
ร้านกลุ่มสตรีไทดำไผ่รอบ
สินค้า
3 รายการ
จังหวัด
พิจิตร

0979943024
การประดิษฐ์ ตัดเย็บผ้าไทดำเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทดำ ที่สืบต่อเนื่องมาแต่โบราณ แม้ในปัจจุบันจะมีการประยุกต์ศิลปะสมัยใหม่ หรือวัสดุสมัยใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์การประดิษฐ์ การเย็บปัก การตัดเย็บแบบดั้งเดิม มีลวดลายเฉพาะที่เป็นรูปแบบไทดำ มีเอกลักษณ์ของการตัดเย็บ และแต่งกายที่เป็นแบบแผนเฉพาะกลุ่มชน ซึ่งสามารถสื่อถืงสถานะทางสังคม สื่อถึงสถานภาพของแต่ละบุคคลโดยสามารถดูได้จากการแต่งกายและเครื่องประดับ
ในชุมชนไผ่รอบมีกลุ่มสตรีไผ่รอบ รวมกลุ่มกันสืบทอดการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายไทดำ ร่วมกันสืบทอดการปักผ้าไทดำ การตัดเย็บเสื้อผ้า และทำเครื่องประดับ ตลอดจนประยุกต์ลายผ้าทำกระเป๋า พวงกุญแจ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงถึงสัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์สู่สาธารณชนได้ทันทีถึงความเป็นคนไทดำ
เย็บขึ้นรูปดอกหน้าหมอน ปักลวดลาย ทีละส่วน และนำมาประกอบเป็นชิ้น
ระยะเวลาการผลิตขึ้นอยู่กับจำนวนกลีบดอก ความซับซ้อนของลวดลาย ชิ้นนึงใช้เวลาตั้งแต่ 3 ชม. – 5 วัน
สไบ ผ้าเปียว กระเป๋า เข็มขัด
ใช้ประดับตกแต่งร่ายกาย เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน

คะแนนและรีวิวสินค้าของ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและของใช้ไทดำ