ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ย่ามผ้าไตลื้อ

ย่ามผ้าไตลื้อ-0
ย่ามผ้าไตลื้อ-1

ย่ามผ้าไตลื้อ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีลวดลายการทอผ้าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ทุกเส้นใยทำมาจากฝ้ายแท้ 100% ตั้งแต่การปลูก การรีดเม็ดฝ้ายการตีเนื้อฝ้ายให้เข้ากันจนเนียนนุ่มการทำเส้นใย การย้อมด้วยสีธรรมชาติ การทอ และการตัดเย็บอย่างประณีตล้วนทรงคุณค่าที่สำคัญที่สุดในคุณสมบัติผ้าทอไทลื้อที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคือผ้าที่ทำจากฝ้ายจะมีคุณสมบัติพิเศษที่แสนประทับใจผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่ซับเหงื่อในฤดูร้อนสวมใส่สบายช่วยคลายร้อนส่วนฤดูหนาวใส่แล้วกันหนาวได้เพราะฝ้ายมีความนุ่มเมื่อทอให้เนื้อผ้าแน่นทำให้เกิดความอบอุ่นนี่คือสิ่งที่พิเศษสุดของผ้าฝ้ายไทลื้อ

โดย
ร้านนางศรีนวล สุทธหลวง
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
น่าน

0861888306
วิถีชีวิตพื้นบ้านของคนในชนบทสมัยก่อนเป็นการทำมาหากิน โดยอาศัยผลิตผลจากป่า ทุ่งนา ไร่สวน เช่น หน่อไม้ เห็ด ผัก ปลา กบ เขียด ตลอดถึงการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สำหรับเป็นอาหารเอง ในกรณีมีเจ็บป่วยไข้ก็จะมียาสมุนไพรพื้นบ้าน และเครื่องนุ่งห่มจะมีการปลูกฝ้าย โดยมีกระบวนการทอผ้าให้เป็นเครื่องนุ่งห่มใช้เอง ที่อยู่อาศัยชาวบ้านในหมู่บ้านจะมีการนำไม้จากป่ามาช่วยกันสร้าง และในวิถีชีวิตของคนชนบทในสมัยก่อนมีเครื่องมือในการทำมาหากิน เครื่องใช้นุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยมากมากมาย เช่น การจักสาน กระบุง ตะกร้า , เครื่องมือจับสัตว์น้ำ-สัตว์บก ไซดักปลา เบ็ด แร้วดักสัตว์ หน้าไม้ เครื่องมือที่เป็นกระบวนการทอผ้า หีบฝ้าย ขะโจ้ ก๋งยิงฝ้าย แป้นล้อฝ้าย ไม้ล้อฝ้าย, เฝื่ยนปั่นฝ้าย เปี๋ยฝ้าย กงกว้าง หางเห็น มะก๊วก เฝื่อขอ (ที่ว้นฝ้าย) กี่ทอผ้า ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าว ความจำเป็นในการทำมาหากินตามวิถีชีวิตพื้นบ้านดังกล่าว มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม เริ่มเป็นสังคมเมือง มีความสะดวก สบาย สิ่งของเครื่องใช้สามารถใช้ของสำเร็จรูปที่เป็นพลาสติก มีเทคโนโลยีใหม่ มีเครื่องจักร เครื่องยนต์เข้ามาทดแทน โดยวิถีชีวิตพื้นบ้านกำลังจะสูญหาย และอาจมีความจำเป็นน้อยลง
กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านร้องแง จังหวัดน่านแต่เดิมมีอาชีพ ทำนาเป็นอาชีพหลักแล้วทุกบ้านในชุมชนมักทอผ้าไว้ใช้เองเด็ก สตรีและผู้สูงอายุในชุมชนจึงคุ้นเคยกับการดีดฝ้ายปดฝ้าย ปั่นฝ้าย และต่ำหูก มาตั้งแต่เล็ก ๆทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการทอผ้าแบบต่าง ๆ จากครอบครัวและคนในหมู่บ้านจึงเกิดการปรับปรุงพัฒนารูปแบบผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เช่นเป็นผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน ผ้าคลุมตู้เย็น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ย่ามจนกลายเป็น "กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้าน ร้องแง" สร้างรายได้และเสริมความมั่นคงในชุมชนท้องถิ่นปัจจุบัน
ใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีลวดลายการทอผ้าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ทุกเส้นใยทำมาจากฝ้ายแท้ 100% ตั้งแต่การปลูก การรีดเม็ดฝ้ายการตีเนื้อฝ้ายให้เข้ากันจนเนียนนุ่มการทำเส้นใย การย้อมด้วยสีธรรมชาติ การทอ และการตัดเย็บอย่างประณีตล้วนทรงคุณค่าที่สำคัญที่สุดในคุณสมบัติผ้าทอไทลื้อที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคือผ้าที่ทำจากฝ้ายจะมีคุณสมบัติพิเศษที่แสนประทับใจผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่ซับเหงื่อในฤดูร้อนสวมใส่สบายช่วยคลายร้อนส่วนฤดูหนาวใส่แล้วกันหนาวได้เพราะฝ้ายมีความนุ่มเมื่อทอให้เนื้อผ้าแน่นทำให้เกิดความอบอุ่นนี่คือสิ่งที่พิเศษสุดของผ้าฝ้ายไทลื้อ
กระบวนการผลิตในสมัยอดีตเริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้ายใช้เอง เก็บฝ้าย ตากฝ้ายอี๊ดฝ้าย (แยกเอาเมล็ดออกจากว้าย) บดฝ้าย (ตีเป็นฟอง) กิ๊กฝ้าย (ม้วนฝ้ายให้เป็นหาง) ปั่นฝ้ายโดยใช้กวง (ทำฝ้ายให้เป็นเส้นด้าย)นำฝ้ายที่ปั่นมาแช่น้ำให้นิ่มแล้นำน้ำข้าวจ้าวที่ต้มสุกมานวดให้ได้เส้นด้ายที่เหนียวแล้วนำฝ้ายไปซักน้ำเย็นพึ่งแดดให้แห้วงแล้วนำมาทอเป็นผืนผ้า
ปัจจุบันซื้อฝ้ายดิบจากตลาดจังหวัดเชียงใหม่/กรุงเทพ มาแช่น้ำเปล่าชุบจนฝ้ายจมน้ำจากนั้นนำฝ้ายไปต้มแยกไขมันและขี้ผึ้งออกจากฝ้ายจนสะอาดดีนำฝ้ายไปซักน้ำเย็นเปล่าจนหายเมือก แล้วนำฝ้ายไปย้อมสีธรรมชาติที่ต้องการจากนั้นนำเส้นด้ายที่ย้อมตากไว้ในที่ร่ม แล้วก็นำไปกรอด้ายยืน ด้ายพุ่งนำเน้นด้าย เดินฝ้าย สอดฟันหวี หวีเส้นใยฝ้ายร้อยตะกรอ สอดฟันหวีผูกโยงตะกรอ ผูกเท้าเหยียบ เริ่มทอเป็นผืนผ้าล้วงเกาะทำลวดลายตามจำนวนลายน้ำไหลบนผืนผ้านี้ คือวิธีการทอผ้า 2 ตะกรอการทอผ้าจะใช้ระยะเวลา 1 อาทิตย์
ใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีลวดลายการทอผ้าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ทุกเส้นใยทำมาจากฝ้ายแท้ 100% ตั้งแต่การปลูก การรีดเม็ดฝ้ายการตีเนื้อฝ้ายให้เข้ากันจนเนียนนุ่มการทำเส้นใย การย้อมด้วยสีธรรมชาติ การทอ และการตัดเย็บอย่างประณีตล้วนทรงคุณค่าที่สำคัญที่สุดในคุณสมบัติผ้าทอไทลื้อที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคือผ้าที่ทำจากฝ้ายจะมีคุณสมบัติพิเศษที่แสนประทับใจผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่ซับเหงื่อในฤดูร้อนสวมใส่สบายช่วยคลายร้อนส่วนฤดูหนาวใส่แล้วกันหนาวได้เพราะฝ้ายมีความนุ่มเมื่อทอให้เนื้อผ้าแน่นทำให้เกิดความอบอุ่นนี่คือสิ่งที่พิเศษสุดของผ้าฝ้ายไทลื้อ
ใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน