ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย

ผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย-0
ผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย-1
ผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย-2

ผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย เป็นลายเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 100 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 44 รายการ)
โดย
กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
เชียงราย

0897599496
ไทลื้อ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ไทกลุ่มหนึ่งที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในเขตสิบสองพันนา (ปัจจุบันอยู่ในเขตมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) ชาวไทลื้อได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานหลายครั้ง ในประเทศไทย ชาวไทลื้อได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน และลำปาง
การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ไทลื้อ คือ ผ้าซิ่นของผู้หญิงไทลื้อที่เรียกว่า “ซิ่นตา” ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่มี 2 ตะเข็บมีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนคือ หัวซิ่นสีแดง ตัวซิ่นลายขวางหลากสีต่อตีนซิ่นสีดำ ความเด่นอยู่ที่ตัวซิ่นซึ่งมีริ้วลายขวางสลับสีสดใส และตรงช่วงกลางมีลวดลายที่ทอด้วยเทคนิค ขิดจก เกาะหรือล้วง เป็นลายรูปสัตว์ในวรรณคดี ลายพรรณพฤกษา และลายเรขาคณิต เอกลักษณ์การทอผ้าที่สำคัญของกลุ่มชนนี้ คือ การทอผ้าด้วยเทคนิค เกาะหรือล้วง (Tapestry Weaving) หรือที่เป็นที่รู้จักกันว่า“ลายน้ำไหล” ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความยุ่งยากซับซ้อน แต่ทำให้เกิดลวดลาย และสีสันที่งดงามแปลกตา และเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นเฉพาะกลุ่ม มีแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทกลุ่มอื่นๆ นอกจากผ้าซิ่นแล้ว ชาวไทลื้อยังทอผ้าชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น ผ้าหลบ
ลายผ้าทอผ้าศรีดอนชัย เป็นลายเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ เรียกว่าลายน้ำไหล ภาษาไทลื้อเรียกว่า ซิ่นเกาะล้วงมีหลากหลายลาย เช่น ลายเกาะพาน ลายเกาะขัน ลายเกาะเครือ คือเถาวัลย์ต้นไม้ ลายงูลอย (งูลอยอยู่ในน้ำ) และลายเกาะยอดหน่อไม้ ซึ่งเป็นลายจินตนาการของคนเฒ่าคนแก่ ที่ไปในป่า เห็นหน่อไม้ก็เอามาเป็นลายผ้า ถือเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน
-จัดซื้อวัตถุดิบ(ฝ้าย/ฝ้ายโทเร)
-นำไปย้อมสี -กระบวนการเตรียมฝ้าย
-ว้น -สืบด้าย -กระบวนการทอพื้นเมือง กี่กระตุก
-ซัก/อบ/รีด /แช่น้ำยา
-ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอ
-ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย เป็นลายเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย