ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > อาหาร
ปลาเค็ม

ปลาเค็ม-0
ปลาเค็ม-1
ปลาเค็ม-2

ปลาเค็ม

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ปลาเค็มแปรรูป
โดย
ร้านนางจริยา
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
กระบี่

0813968331
ชุมชนบ้านเกาะกลาง มีอาชีพทำการประมงสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยใช้โป๊ะ คือ เครื่องมือประมงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำ หรือในทะเลบริเวณที่มีกระแสน้ำขึ้นน้ำลง เป็นเครื่องมือเช่นเดียวกับลอบและโพงพาง แต่ไม่สามารถยกขึ้น-ลงได้ ในช่วงน้ำลงเต็มที่ชาวประมงจะจับสัตว์น้ำที่มาติดในโป๊ะ สัตว์น้ำที่ติดในโป๊ะ ได้แก่ ปลาจาระเม็ด ปลาหมึกกล้วย ปลามง ปลาสาก ปลาทราย ปลาแป้น ปูม้า กุ้งแชบ๊วย ฯลฯ
ปลาเค็มแปรรูป
- นำปลาที่ได้มาแยกชนิด และขนาด
- ตัดแต่งปลาตามที่ต้องการ
- นำเครื่องในออก
- นำปลามาหมักกับเกลือแล้วนำไปตากแดด
ถ้าแดดจัดใช้เวลา 1 วัน ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้
ปลาเค็ม
ใช้ประกอบอาหาร