ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ของใช้ตกแต่ง
เพ้นท์แก้ว

เพ้นท์แก้ว-0

เพ้นท์แก้ว

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   ได้

ราคา 12,000 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 99 รายการ)
โดย
ร้านนางสาวเพชรลักษณ์ วชิรเจริญ
สินค้า
3 รายการ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

0926161411
งานเพนท์ เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ทักษะ ศิลปะ ความประณีตบรรจง และยังต่อยอดพลิกแพลงได้ตลอด จุดสำคัญคือค้นหาเอกลักษณ์ สร้างจุดเด่น เล่นกับจุดขาย เพื่อให้ชิ้นงานโดดเด่นโดนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด สามารถทำการขายได้หลากหลายรูปแบบ ภาชนะ เครื่องแก้ว เมื่อเพ้นท์สีตกแต่งแล้วทำให้ภาชนะที่ดูธรรมดา มีคุณค่าและยังเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
วิสาหกิจชุมชนบ้านภูแก้ว เนื่องจากประธานกลุ่ม ทำธุรกิจต้องติดต่อกับลูกชาวต่างประเทศอยู่ตลอด และจะมีการจัดส่งของที่ระลึกให้ลูกค้า จึงได้นำผลิตภัณฑ์การเพ้นท์แก้ว จัดให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้ารู้สึกพอใจและแสดงออกถึงความสุขที่ได้รับ จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่างานศิลปะบนแก้ว แกจัน น่าจะสร้างงานสร้างรายได้จนเป็นอาชีพได้ และสามารถขยายตลาดได้ในอนาคต ประธานกลุ่มจึงเข้าฝึกอบรมการเพ้นท์ ศึกษาและทดลองผลิตชิ้นงาน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้น และวางจำหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวอยู่นานนับปี หลังจากนั้นจึงได้รวบรวมสมาชิกในชุมชนอำเภอบางคล้าได้ จึงจัดตั้งกลุ่มภายใต้ชื่อ กลุ่มบ้านภูแก้ว เพื่อผลิตชิ้นงานที่มีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์ออกสู่ตลาด
จากการที่เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นให้ทดลองเพ้นท์งานซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างคุณค่าของงานและยังเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสร้างคุณค่าของสินค้า เป็นของที่ระลึก ของฝาก คนที่ได้รับจะเกิดความประทับใจ และเห็นคุณค่าของชิ้นงานมากขึ้น ถ้านำไปจำหน่ายจะเพิ่มมูลค่าของสินค้ามากขึ้น

ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
เตรียมแก้วที่ต้องการเพ้นท์ เขียนเส้น เขียนลวดลายตามต้องการ เมื่อเขียนลายเส้นเสร็จแล้วให้วางตากไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติ 30 นาที หลังจากนั้นเตรียมน้ำมันสน พู่กัน สี และลงสีตามช่องที่เราวาดลวดลายลงไปในตอนแรก ทิ้งไว้ 1 วัน รอสีแห้งจึงนำมาจัดจำหน่ายได้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด เมื่อนำไปเป็นของฝาก ตัวผลิตภัณฑ์สามารถบ่งบอกได้ว่า มาจากจังหวัดไหน เนื่องจากความเป็นอัตลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์เอง
ของฝาก ของที่ระลึก ประดับตกแต่ง

คะแนนและรีวิวสินค้าของ เพ้นท์แก้ว