ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ของใช้ตกแต่ง
การเขียนลวดลายพรรณพฤกษาลงในเครื่องปั้นดินเผากระปุกออมสิน

การเขียนลวดลายพรรณพฤกษาลงในเครื่องปั้นดินเผากระปุกออมสิน-0

การเขียนลวดลายพรรณพฤกษาลงในเครื่องปั้นดินเผากระปุกออมสิน

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผลิตภัณฑ์ฝากไทยจังหวัดปัตตานี ปี 2561
โดย
กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
สินค้า
220 รายการ

022093599
วังเก่ายะหริ่ง ตั้งอยู่ในตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สร้างโดยพระยาพิพิธเสนามตยาธิบดีสุรสงคราม ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นอาคารสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบเรือนไทยมุสลิมผสมกับแบบบ้านแบบยุโรป เพราะในยุคนั้นปัตตานีเป็นเมืองท่าสำคัญของภูมิภาคที่พ่อค้าวาณิชจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้ามาค้าขายพร้อมนำศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมจากโลกตะวันตก อาทิ บันไดโค้งแบบยุโรป ช่องแสงประดับด้วยกระจกสี ช่องระบายอากาศและหน้าจั่วทำด้วยไม้ฉลุเป็นลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบศิลปะชวาและศิลปะแบบตะวันตก