ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
เสื้อยืดอภัยภูเบศร์

เสื้อยืดอภัยภูเบศร์-0

เสื้อยืดอภัยภูเบศร์

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในปี 2452 เพื่อถวายเป็นที่ประทับของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 คราเสด็จมณฑลปราจีนบุรี และเปลี่ยนเป็นสถานพยาบาลในปี 2509 เสน่ห์ที่นำมาใช้ในการออกแบบอาคารที่สร้างโดยนายช่างชาวอังกฤษเป็นจุดเด่นของงานออกแบบของที่ระลึกกลุ่มนี้ รวมทั้งสีของอาคารที่สะท้อนสถาปัตยกรรมร่วมสมัยยุครัชกาลที่ 5 และลายมือชื่อ “อภัยภูเบศร” ที่เป็นเอกลักษณ์
โดย
กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
สินค้า
220 รายการ

022093599