ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
เสื้อยืดสกรีนลายปราสาทหินพนมรุ้ง

เสื้อยืดสกรีนลายปราสาทหินพนมรุ้ง-0

เสื้อยืดสกรีนลายปราสาทหินพนมรุ้ง

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่ม
ราชมรรคา ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว คำว่า พนมรุ้ง
มาจากภาษาเขมร วนํรุง ซึ่งแปลว่า ภูเขาใหญ่ และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์
เสน่ห์ที่นำมาใช้ในการออกแบบ
หินทรายสีชมพูที่นำมาสร้าง
ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นจุดเด่นหนึ่งที่
ใช้ในการออกแบบ นอกเหนือจากรูป
สลักหินทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
และปรางค์ปราสาทที่งดงาม
โดย
กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
สินค้า
220 รายการ

022093599