ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ของใช้ตกแต่ง
เครื่องจักสาน

เครื่องจักสาน-0
เครื่องจักสาน-1
เครื่องจักสาน-2
เครื่องจักสาน-3

เครื่องจักสาน

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์จักสานมะพร้าว คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากก้านมะพร้าวหรือไม้ไผ่ ที่มีความประณีต ละเอียดอ่อน สวยงาม คงทน มีน้ำหนักเบา ใช้ใส่สิ่งของต่าง ๆ ได้มากมาย แสดงถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ทรงคุณค่า แต่มีราคาที่ถูก เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของใช้ในครัวเรือน มีรูปแบบที่หลากหลาย
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 800 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 21 รายการ)
โดย
ร้านมานพ
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

0899628667
เดิมคำว่า วัง หมายถึง วังน้ำในคลองวังเย็นที่อยู่หลังวัด วังเย็นในฤดูแล้งน้ำจะไม่แห้งและมีต้นไม้นานานชนิดขึ้นอยู่สองฝั่ง ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ไผ่สีสุขขึ้นปกคลุม เมื่อลงไปอยู่ในคลองจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน จึงทำให้น้ำที่อยู่ในวัง (เย็น) เนื่องจากไม่ถูกแสงแดดชาวบ้านจึงนำวัวควายมาอาบน้ำในวังนี้เป็นประจำ จึงเป็นที่มาของคำว่า วังเย็น
กลุ่มจักสานแม่บ้านวังเย็น บ่งบอกถึงวิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีตของชาวแปดริ้ว ที่นำไม้ไผ่หวาย ก้านมะพร้าว และผักตบชวา มาสร้างสรรค์เป็นของใช้ในการดำรงชีวิต เช่น เครื่องมือจับสัตว์น้ำ ตะกร้า กระจาด กระบุง ที่มีความหลายหลายจากวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สร้างสรรค์เป็นสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับ 5 ดาว ในปี พ.ศ.2549
ประวัติความเป็นมา
เครื่องจักสานเป็นงานหัตถกรรมเก่าแก่อย่างหนึ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น เถาวัลย์ หวาย กระจูด กก มาสอดขัดกันเป็นแผ่นอย่างง่าย ๆ แล้วพัฒนาเป็นของใช้ที่มีประโยชน์พร้อมกับพัฒนารูปทรง ลวดลาย ให้มีความละเอียดประณีตงดงาม รูปแบบของเครื่องจักสานจะเป็นไปตามความนิยมขนบประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละท้องถิ่น กลุ่มประเทศในแถบเอเชียเป็นแหล่งผลิตเครื่องจักสานที่สำคัญ ทั้งนี้เพราะภูมิภาคนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม สำหรับประเทศไทย ใช้ส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้เป็นวัตถุดิบทำเครื่องจักสาน เช่น หวาย ไม้ไผ่ มาจักเป็นเส้นแล้วสานเป็นภาชนะเครื่องใช้
ผลิตภัณฑ์จักสานก้านมะพร้าว บ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดจากการสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน เนื่องจากในอดีตบ้านวังเย็นมีต้นไผ่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงนำไม้ไผ่มาสานเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ข้องจับปลาย กระจาด กระบุง ตะแกงตากปลา ต่อมาในปี 2525 ทางราชการได้จัดอบรมการจักสานตะกร้าสี่เหลี่ยมจากก้านมะพร้าว มีกลุ่มแม่บ้านที่สนใจ เข้ารับการอบรมและมีการออกแบบเป็นตะกร้ารูปทรงต่าง ๆ รวมถึงของใช้ชนิดต่าง ๆ กลุ่มได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย ทั้งจากแนวคิดของสมาชิกกลุ่มเอง และจากความต้องการของลูกค้า โดยใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย เช่น ต้นกก ผักตบชวา ผสมผสานเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ตะกร้าใส่ไวน์ ตะกร้าของขวัญ ปิ่นโตไม้ไผ่ กระเป๋าลวดลายต่าง ๆ ตะกร้าจักสานได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์และเข้ารับการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยได้ระดับ 5 ดาว ในปี พ.ศ.2549 ด้วยผลิตภัณฑ์ชื่อว่า “ตะกร้าไม้ไผ่คุณนายลายมะเฟือง”
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์จักสานมะพร้าว คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากก้านมะพร้าวหรือไม้ไผ่ ที่มีความประณีต ละเอียดอ่อน สวยงาม คงทน มีน้ำหนักเบา ใช้ใส่สิ่งของต่าง ๆ ได้มากมาย แสดงถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ทรงคุณค่า แต่มีราคาที่ถูก เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของใช้ในครัวเรือน มีรูปแบบที่หลากหลาย
ขั้นตอนการผลิต (ตะกร้าก้านมะพร้าว)
1.นำไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อน ๆ วัดขนาดความยาวของตะกร้า
2.นำไม้ไผ่มาเหลาให้เรียบได้ขนาดตามความต้องการ
3.นำไม้ไผ่ที่เหลามาตัดเป็นรูปทรงตามที่ต้องการให้ครบจำนวน
4.นำก้านมะพร้าวมาเหลาให้เรียบ และมีสีขาวทั้งก้าน
5.นำก้านมะพร้าวที่เหลาเสร็จเรียบร้อยมาคัดขนาดให้เท่ากันเตรียมด้ายและเข็มเพื่อนำทางมะพร้าวมาสานติดกับของไม้ไผ่ที่เราเตรียมไว้
6. พอสานได้รูปทรงตามต้องการแล้ว นำหวายเทียมที่เตรียมไว้ถักจูงนางที่ปากตะกร้า และที่ก้นตะกร้านำวายเทียมมาถักเป็นลายปลาตะเพียน พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
7. ทำที่หิ้วตะกร้า โดยนำหวายเทียมมาพันที่งวงตะกร้าแล้วนำหวายมาทำจูงนางบนหลัง งวงตะกร้า เพื่อเพิ่มความสวยงาม นำน้ำมันวานิชมาทาให้ทั่วตะกร้า นำไปตากแดดให้แห้งเพิ่มความแข็งแรง และสวยงาม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากก้านมะพร้าว ไม้ไผ่ หวาย ผักตบชวา ซึ่งอยู่ในท้องถิ่น มีความเบา คงทน สวยงาม เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ และเป็นของฝาก ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ชิ้นเล็ก ๆ จนถึงชิ้นใหญ่
ใช้เป็นของฝาก

คะแนนและรีวิวสินค้าของ เครื่องจักสาน