ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > เครื่องประดับ
พวงกุญแจรูปลิงและกล้วย

พวงกุญแจรูปลิงและกล้วย-0

พวงกุญแจรูปลิงและกล้วย

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผลิตภัณฑ์ฝากไทย จังหวัดลพบุรี ปี 2561
โดย
กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
สินค้า
220 รายการ

022093599
จังหวัดลพบุรี เล่ากันว่า จากเรื่อง รามเกียรติ์ สมัยที่พระรามไปรบกับทศกัณฐ์จนชนะแล้ว เนื่องจากการช่วยเหลือหลายครั้งของหนุมาน พระรามจึงคิดจะให้รางวัลกับหนุมาน จึงให้มาดูแลเมืองละโว้ธานี หนุมานก็นำทหารลิงมาด้วยจำนวนหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ที่ลพบุรีมีลิง ซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานทหารของหนุมาน มาสร้างสรรค์สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อยืดที่ลักษณะของลิงในอิริยาบถต่าง ๆ