ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า-0
ผ้าขาวม้า-1
ผ้าขาวม้า-2
ผ้าขาวม้า-3

ผ้าขาวม้า

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผ้าขาวม้าสีสันสดใส
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 100 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 58 รายการ)
โดย
กลุ่มทอผ้าดอนกลอย
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด

0914199293
การทอผ้าถือเป็นงานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ การทอผ้าเป็นการเชื่อมโยงถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนแต่ละยุคสมัย เป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดอ่อน ที่หล่อหลอมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ภูมิปัญญาเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือเชิงศิลปะเพื่อถ่ายทอดและสะท้อนถึงคุณค่าของชุมชนที่เป็นอยู่ลงในเนื้องาน ที่แสดงออกมาอย่างประณีต สวยงาม และลงตัว ทั้งทักษะในงานฝีมือนี้ได้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้งานศิลปหัตถกรรมการทอผ้าเป็นสิ่งบอกเล่าความเป็นมาของชุมชนนั้นได้เป็นอย่างดี
ผ้าขาวม้าเป็นผ้าที่อำนวยความสะดวกให้กับคนไทยมาหลายศตวรรษ โดยไม่มีทีท่าว่าจะสูญหายไปง่ายๆ เนื่องด้วยประโยชน์ของผ้ามีมากมายนานัปการ ทั้งนี้เพราะผ้าขาวม้ามีความเกี่ยวข้องกับวิถีทางแห่งการด่ารงชีวิตมากมายหลายอย่างด้วยกัน จะเห็น ได้อย่างชัดเจนว่า ผ้าขาวม้า คือสิ่งมหัศจรรย์แห่งสายใยที่ถักทอไว้อย่างประณีต จากตำนานกาลเวลา และคุณค่าอันน่ายกย่อง สรุปความได้ว่าประโยชน์ของผ้าขาวม้าใช้กันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
การทอผ้าของชุมชนคุณธรรมวัดหนองไผ่ แต่เดิมจะทอผ้าไว้ใช้เองในครัวเรือน แต่ในปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมา
1 สีสันสดใส
2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ
3 ราคาถูก
4 สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
1 นำด้ายมากวักโดยใช้กงล้อไม้ไผ่กวักเพื่อเตรียมด้ายสำหรับการค้น
2 นำไปค้น(ขึงไปตามหลักที่อยู่บนตัวไม้กรอบสี่เหลี่ยม) สำหรับทำทางยาว
3 ปลดด้ายที่ค้นแล้วออกมาจากหลักนำด้ายมาต่อกับฟืมเพื่อจะทอเป็นผืน
4 กรอด้ายโทเรตามสีที่ต้องการเพื่อเตรียมด้ายสำหรับการทอ
5 ทอลวดลายตามที่ต้องการ
ผ้าขาวม้าสีสันสดใส
1 สำหรับนุ่งห่ม
2 ตกแต่งบ้าน

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าขาวม้า