ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่-0

ผ้าคลุมไหล่

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผ้าคลุมไหล่ จังหวัดปัตตานี
โดย
กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
สินค้า
220 รายการ

022093599
วังเก่ายะหริ่ง ตั้งอยู่ในตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สร้างโดยพระยาพิพิธเสนามตยาธิบดีสุรสงคราม ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นอาคารสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบเรือนไทยมุสลิมผสมกับแบบบ้านแบบยุโรป เพราะในยุคนั้นปัตตานีเป็นเมืองท่าสำคัญของภูมิภาคที่พ่อค้าวาณิชจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้ามาค้าขายพร้อมนำศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมจากโลกตะวันตก อาทิ บันไดโค้งแบบยุโรป ช่องแสงประดับด้วยกระจกสี ช่องระบายอากาศและหน้าจั่วทำด้วยไม้ฉลุเป็นลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบศิลปะชวาและศิลปะแบบตะวันตก
- ขนาด : กว้าง ๒๔ นิ้ว ยาว ๗๐ นิ้ว
- วัสดุ : ผ้าฝ้าย สีบาติก จันติ้ง เทียน โซเดียมซิลิเกต อุปกรณ์ซักต้ม อุปกรณ์ตัดเย็บ
- ใช้คลุมไหล่ คลุมศีรษะสำหรับผู้หญิงมุสลิม
- เป็นของฝากของที่ระลึก
- เป็นของขวัญในวันสำคัญต่าง ๆ

สินค้าจากร้านค้าเดียวกัน