ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
เสื้อยืดลายฤๅษีดัดตน

เสื้อยืดลายฤๅษีดัดตน-0

เสื้อยืดลายฤๅษีดัดตน

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันในนาม วัดโพธิ์ ภายในวัดมีรูปหล่อฤาษีดัดตน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การดัดตนเป็นการบริหารร่างกาย เพื่อให้สุขภาพแข้งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งมีผลพลอยได้คือ เพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น แก้โรคลมทั้งสรรพ์กาย แก้เมื่อย แก้ปวด เรียกว่า ท่าฤาษีดัดตน ผู้ออกแบบได้นำท่าฤาษีดัดตนมาออกแบบจำนวน 2 ท่า คือ ท่าดำรงกายอายุศม์ยืน และท่าแก้ขัดเอว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ท่าฤาษีดัดตนให้แพร่หลาย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์มรดกความทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ (International Register) ให้คงอยู่สืบไป

ผลิตภัณฑ์ฝากไทย กรุงเทพมหานคร ปี 2561
โดย
กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
สินค้า
220 รายการ

022093599

สินค้าจากร้านค้าเดียวกัน