ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าไหม

ผ้าไหม-0
ผ้าไหม-1
ผ้าไหม-2
ผ้าไหม-3

ผ้าไหม

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผ้าไหมมัดหมี่
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 2,000 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 18 รายการ)
โดย
ร้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหม
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด

0880533914
การทอผ้าในชุมชนคุณธรรมวัดหนองอ่าง แต่เดิมจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้พัฒนาโดยการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อผลิตขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอื่นๆ
1 เนื้อผ้างดงาม สีสันสดใส ลวดลายงดงาม
2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ
3 สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
1. นำผ้าเส้นไหม มาด่องไหม (การฟอกกาวไหม)
2. กวักโดยใช้กงล้อไม้ไผ่ กวัก นำไปค้น(ขึงไปตามหลักที่อยู่บนตัวไม้กรอบสี่เหลี่ยม) สำหรับทำทางยาว
3. การค้นเครือหูก ทางหลักเผือ
4. การสืบหูก เป็นการต่อไหมเส้นยืนที่ค้นเสร็จเรียบร้อยเข้ากับหัวหูก(เส้นไหมที่ติดอยู่กับฟืมและตะกอ)ทีละเส้น
5. นำไปขึงบนโครงกี่ ฟืมทอผ้า
6. เตรียมหลอดด้ายโดยการนำด้ายไหม ตามสีที่ต้องการนำมาขึ้นหลอดซึ่งทำจากไม้ลำปอ
7. นำหลอดด้ายมาบรรจุในกระสวย
8. ทอลวดลายตามที่ต้องการ
ผ้าไหมมัดหมี่
1 สำหรับนุ่งห่ม และใช้ในพิธีกรรม
2 ตกแต่งบ้าน

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าไหม