ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ของใช้ตกแต่ง
กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าหิ้ว

กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าหิ้ว-0
กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าหิ้ว-1
กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าหิ้ว-2
กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าหิ้ว-3
กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าหิ้ว-4
กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าหิ้ว-5

กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าหิ้ว

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

สำหรับใส่สัมภาระหรือสิ่งของต่างๆ
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
Kerry :   กรุงเทพฯ และปริมณฑล 35 บาท | ภูมิภาค 45 บาท
ไปรษณีย์ไทย EMS :   32 บาท

ราคา 350 บาท

จำนวน  
 (สินค้าหมด)
โดย
กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้า หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง
สินค้า
10 รายการ
จังหวัด
สตูล

0611141858
ผ้าปาเต๊ะ เป็นผ้าพื้นเมืองที่มีลวดลายสวยงาม เดิมใช้เป็นเครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพสตรี เป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลสืบเนื่องมาจากการติดต่อค้าขายในอดีต (คาบสมุทรแหลมมาลายู) ในปัจจุบันวัฒนธรรมการแต่งกายของชาติอื่นเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น การแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะจะถูกมองว่าล้าสมัย ก่อนที่ผ้าปาเต๊ะจะถูกลืมและหายไปจากวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายของคนในพื้นที่ แต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นความสำคัญและเห็นศิลปะความงดงามของผ้าปาเต๊ะและต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบทอดผ้าปาเต๊ะให้คงอยู่ จึงได้นำผ้าปาเต๊ะมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความหลากหลาย สามารถใช้งานได้ในหลายโอกาส
เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะท้องถิ่น ของจังหวัดสตูล และการเย็บที่ประณีตสวยงานแก่ผู้พบเห็น
เป็นกระเป๋าผลิตจากผ้าปาเต๊ะในจังหวัดสตูล สีสรรสวยงาม การตัดเย็บที่ประณีต
เป็นกระเป๋าผลิตจากผ้าปาเต๊ะในจังหวัดสตูล สีสรรสวยงาม การตัดเย็บที่ประณีต

คะแนนและรีวิวสินค้าของ กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าหิ้ว