ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ของใช้ตกแต่ง
ตะข้องขนาดเล็ก

ตะข้องขนาดเล็ก-0

ตะข้องขนาดเล็ก

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ไม้คลุ้มเป็นไม้ที่มีความแข็งแรง ไม่ขึ้นรา มีอายุการใช้งานนาน เป็นของใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เป็นของประดับตกแต่ง และเป็นของสิริมงคล (ข้องสิริมงคล)
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 99 บาท

จำนวน  
 (สินค้าหมด)
โดย
กลุ่มจักสานไม้คลุ้ม
สินค้า
4 รายการ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

089288013
เดิมทีชาวบ้านได้จักสานผลิตภัณฑ์ของใช้ โดยใช้ไม้ไผ่ ทำเป็นเข่งส่งขายตามตลาดและต่างจังหวัด ประมาณปี พ.ศ. 2520 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ใผ่ไปได้ช่วงหนึ่ง ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบไม้ไผ่ ต่อมา นายจำนง อรชร ได้เห็นไม้คลุ้มในป่า ซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปมีจำนวนมากในพื้นที่ ได้ลองนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปรากฏว่าเป็นที่นิยมของลูกค้าไม่ว่าจะภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและต่างจังหวัด หลังจากนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้แจ้งให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และได้ออกจำหน่ายตามบูชต่าง ๆ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังจังหวัดกระบี่ ปรากฏผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขายดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก มาจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นก็ได้ออกบูช จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ต่าง ๆ
ไม้คลุ้มเป็นไม้ที่มีความแข็งแรง ไม่ขึ้นรา มีอายุการใช้งานนาน
1. การเลือกไม้คลุ้มที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป และไม่มีตำหนิ
2. ใช้มีดปาดผิวไม้คลุ้มออก แล้วทำเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ
3. ใช้มีดตอกไส้ขี้ออก ถ้ายังหนาอยู่ให้ใช้มีดรองปาดออก ตอกไม้คลุ้มมี 3 ขนาด
3.1 ตอกสั้น ใช้ขึ้นรูป
3.2 ตอกยาว ใช้สาน
3.3 ตอไพร ใช้ขึ้นปาก
เป็นของใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เป็นของประดับตกแต่ง และเป็นของสิริมงคล (ข้องสิริมงคล)

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ตะข้องขนาดเล็ก