ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > เครื่องประดับ
กำไลโป่ง

กำไลโป่ง-0
กำไลโป่ง-1

กำไลโป่ง

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินบ้านเขาวัง เป็นงานทำมือ ที่มีคุณภาพ ละเอียดประณีต ผลิตภัณฑ์ที่เด่น ได้แก่ สร้อยถัก 4 เสา แหวนเกลี้ยง เครื่องถมเงิน และมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ สร้อยมือ ต่างหู และเครื่องถมเงิน
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 5,795 บาท

จำนวน  
 (สินค้าหมด)
โดย
เครื่องเงินทำมือ
สินค้า
3 รายการ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

0862693071
กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ตั้งอยู่ที่ ร.ร. ตชด. บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554จากการสำรวจการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สสท. ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องเงินขึ้นพื้นฐานให้กับสมาชิก โดยได้ประสานงานกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็นผู้ให้การอบรมและสถานที่ ในรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 12 คน เป็นศิษย์เก่า 11 คน ครู 1 คน รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 16 คน เป็นศิษย์เก่าจำนวน 13 คน ประชาชนในพื้นที่ 2 คน และครู 2 นาย ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 140,000 บาท จากร้านภูฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตเครื่องเงิน
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง และทอดพระเนตรการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในรอบปีที่ผ่าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริ ให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยทางสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดทำบัญชีและอบรมเพิ่มสมาชิกใหม่กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ต่อมามีการปรับเปลี่ยนจำนวนสมาชิกและครูผู้ประสานงานเพื่อให้กิจการกลุ่มดำเนินไปได้ ตามแนวพระราชดำริฯ และจัดตั้งกลุ่มเครื่องเงินขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
(ครั้งที่ 2) จำนวนสมาชิก 12 คน โดยมีวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ทรงพระราชทานกองทุนหมุนเวียนสำหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิต จำนวน 140,000บาท หลังการฝึกอบรมได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฝึกอบรมมาทดลองจำหน่ายในร้านภูฟ้า จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ แหวนเงินเกลี้ยง จำนวน 48 วง สร้อยข้อมมือจำนวน 13 เส้น มูลค่า 15,538.50 บาท สามารถจำหน่ายได้ดี เป็นที่ต้องการของลูกค้า และเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพเสริมให้กับศิษย์เก่าคนชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี นางจันทิมา อาลีแอ เป็นประธาน และครูที่ปรึกษาของกลุ่มจำนวน 2 นาย ด.ต. ถาวร รื่นรมย์ และ ด.ต. สุวิทย์ เทวบุรีย์ มีกองทุนหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 2,500,000 บาท
ปัจจุบันมี จำนวนสมาชิก 12 คน โดยมี นางสาววรรณา เจะหยาง เป็นประธาน มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ ประมาณ 382,753 บาท
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินบ้านเขาวัง เป็นงานทำมือ ที่มีคุณภาพ ละเอียดประณีต ผลิตภัณฑ์ที่เด่น ได้แก่ สร้อยถัก 4 เสา แหวนเกลี้ยง เครื่องถมเงิน และมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ สร้อยมือ ต่างหู และเครื่องถมเงิน
1. การหลอม นำวัสดุที่ต้องการหลอมเงิน 98% ทองแดง 2% ตามสูตรของการหลอมใส่ลงในเบ้าหลอม แล้วทำการหลอมด้วยความร้อนโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่น จนส่วนผสมทั้งหมดละลายเป็นเสื้อเดียวกัน จากนั้นนำมาเทในรางเท (ก่อนเทควรให้ความร้อนรางเทด้วยการใช้เปลวไฟจากตะเกียงเป่าแล่น แล้วนำเทียนมาทาที่รางเท) ทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้เงินแข็งตัว จากนั้นนำไปแช่น้ำกรดแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด เช็ดให้แห้ง
1. การแผ่ นำแท่งเงินที่ผ่านการหลอมแล้วมาตีด้วยค้อนแผ่บนทังเหล็ก เพื่อเป็นการบีบอัดแท่งเงินให้แน่นและเพื่อให้แท่งเงินมีรูปทรงที่จะนำไปรีดด้วยเครื่องรีดและเพื่อให้ได้รูปทรงตรงกับชิ้นงานที่ผลิต
3. การรีด นำแท่งเงินที่แผ่แล้วไปเผาให้ความร้อนให้ทั่วทั้งแท่ง ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนำมารีดด้วยเครื่องรีด เพื่อรีดเงินให้ได้ขนาดและตรงกับชิ้นงานที่ต้องการผลิต โดยการรีดนั้นจะต้องให้ความร้อนกับแท่งเงินอยู่เรื่อย ๆ เช่น รีดประมาณ 2 – 3 ครั้ง ต้องนำไปเผาให้ความร้อน ๑ ครั้ง เพื่อป้องกันการแตกของแท่งเงินขณะรีดและรีดจนได้ขนาดที่ต้องการ
4. การดึงลวด นำเงินที่รีดด้วยเครื่องรีดแล้วมาดึงด้วยเครื่องดึงลวด โดยผ่านแป้นดึงลวดกลมตามขนาดที่ต้องการและในการดึงลวดแต่ละครั้งต้องให้ความร้อนกับลวดอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเผาให้ความร้อน 1 ครั้ง ต่อการดึงลวด 2 - 3 ครั้ง เพื่อป้องกันการแตกของลวดเงินแล้วดึงจนได้ขนาดตามต้องการ
5. การบัดกรี (การเชื่อม) การเชื่อมเป็นการทำให้เนื้อเงินติดกันประสานกัน โดยใช้เชื้อบัดกรี ซึ่งนำเครื่องเงินที่ต้องการเชื่อมมาเผาให้ความร้อนให้ทั่ว (ห้ามละลาย) แล้วนำเชื้อบัดกรีมาหยอดตรงรอยข้อต่อหรือตรงที่ต้องการเชื่อม ข้อสังเกต ต้องให้เชื้อบัดกรีละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
6. การล้าง ขัด การล้างด้วยเครื่อง ต้มน้ำสะอาดพร้อมสารส้มจนเดือด รอให้สารส้มละลายจนหมด จากนั้นนำสร้อย แหวน กำไล ต้มจนสีของเครื่องเงินสีขุ่น ๆ (ประมาณ 20 นาที) นำเครื่องเงินไปล้างน้ำสะอาด จากนั้นนำน้ำยาขัดเงินใส่ในเครื่องร่อนเงิน แล้วนำเงินใส่ลงไปร่อนเงินประมาณ 90 นาที จากนั้นนำไปล้างน้ำให้สะอาด ตากให้แห้ง
การล้างด้วยมือ ต้มน้ำสะอาดพร้อมสารส้มจนเดือน รอให้สารส้มละลายจนหมด จากนั้นนำสร้อย แหวน กำไล ต้มจนสีของเครื่องเงินสีขุ่น ๆ (ประมาณ 20 นาที) นำเครื่องเงินไปล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นนำลูกประคำไปเผาทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปใส่ในน้ำเพื่อขัดโดยใช้แปรงลวดในการขัด จากนั้นนำไปล้างน้ำให้สะอาด ตากให้แห้ง
เป็นหัตถกรรมเครื่องเงิน ของพี่น้องมุสลิมบ้านเขาวัง
หลากหลายชนิด เช่น สร้อยคอ กำไลเครื่องถมเงิน
สร้อยมือ แหวน ต่างหู ฯลฯ

คะแนนและรีวิวสินค้าของ กำไลโป่ง