ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าฝ้ายย้อมคราม

ผ้าฝ้ายย้อมคราม-0

ผ้าฝ้ายย้อมคราม

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในหลายมิติโดยเฉพาะด้านวิถีวัฒนธรรมบ้านเชียงมีชาวไทยพวนที่อพยพมาจากประเทศลาวและเวียดนามได้ร่วมกันสร้างวิถีวัฒนธรรมพวน มีการสืบทอดภูมิปัญญาคนพวน ด้านการทอผ้า จักสาน การสร้างบ้านเรือน ต่อมามีการพัฒนาจนเกิดเป็นสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจึงเป็นสนใจของนักท่องเที่ยวที่ควรหาโอกาสมาสัมผัสสักครั้ง ผ้าทอมือบ้านเชียงเป็นผ้าย้อมคราม มีความสวยงามโดดเด่นมีการถ่ายทอดลวดลายการทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 200 ปี การค้นพบ เครื่องปั่นดินเผาและโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ที่มีลวดลายทางวัฒนธรรมอายุ
กว่า 5,000 ปี ชุมชนจึงมีความคิดพัฒนาต่อยอด นำลวดลายภาชนะดินเผาสู่ผืนผ้า ซึ่งเป็นอัตตลักษณ์ของ
ไทพวนบ้านเชียง
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 500 บาท

จำนวน  
 (สินค้าหมด)
โดย
ร้านประกายไหมไทย
สินค้า
3 รายการ
จังหวัด
อุดรธานี

0814851864

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าฝ้ายย้อมคราม