ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
กระเป๋าย่ามผ้าทอกระเหรี่ยง ใบเล็ก

กระเป๋าย่ามผ้าทอกระเหรี่ยง ใบเล็ก-0

กระเป๋าย่ามผ้าทอกระเหรี่ยง ใบเล็ก

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

สำหรับใส่สัมภาระ
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ไปรษณีย์ไทย EMS :   32 บาท

ราคา 300 บาท

จำนวน  
 (สินค้าหมด)
โดย
กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง
สินค้า
4 รายการ
จังหวัด
ลำปาง

0933149862
บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านตำแหน่งสุดท้ายทางทิศเหนือของอำเภอเสริมงาม มีแหล่งน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลักษณะของโป่งน้ำร้อนที่พบ จะเห็นได้ริมตลิ่ง ตลอดสายน้ำระยะทางประมาณ 100 เมตร ของลำห้วยแม่เสริม ซึ่งชาวบ้านได้พัฒนาและขุดเป็นบ่อน้ำร้อนขึ้นมา 3 บ่อ แต่ละบ่อความร้อนไม่เท่ากัน ประชากรมีทั้งชาวไทยภูเขาชนเผ่ากะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) และชาวบ้านธรรมดา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชาวกะเหรี่ยงมีภูมิปัญญาด้านการทอผ้าจนเป็นวัฒนธรรมประจำเผ่า เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงที่ผู้หญิงทุกคนต้องทอผ้าให้คนในครัวเรือนใส่ และเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น “ผ้าทอกะเหรี่ยง” บ่งบอกอัตลักษณ์วิธีการทอด้วย “กี่เอว” มีลักษณะการทอโดยใช้ฝ้ายโยงเข้ากับเอวของผู้ทอและเสาบ้านสามารถเคลื่อนย้ายไปทอในที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยมีลวดลายการทอที่แปลกตา สีสันเส้นฝ้ายผ่านการย้อมสีธรรมชาติ และมักมีการปักลวดลายจากเมล็ดพืชลูกเดือยที่สวยงาม สะดุดตาเวลาสวมใส่ ดูเหมาะเจาะลงตัว
“ผ้าทอกะเหรี่ยง” ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านโป่งน้ำร้อน คือ คุณภาพของสีทนต่อแสงโดยการใช้น้ำแร่เป็นส่วนผสมในทุกขั้นตอนของการย้อมสีธรรมชาติ สีย้อมธรรมชาติจะมีสีที่สวยงามแบบสบายตาไม่ฉูดฉาดเกินไป สีทนต่อแสง และที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้าง และใช้กี่เอวในการทอผ้าจึงได้ผืนผ้าที่แน่น และลวดลายที่หลากหลาย รูปแบบเป็นลายดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และลวดลายที่ดัดแปลงมาจากลายเดิม เป็นลวดลายที่ลอกเลียนมาจากธรรมชาติ เช่น ลายปีกผีเสื้อ ลายแมลงปอ ลายแมงมุม ลายต้นไม้ ดอกไม้ เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่ผูกพันกับธรรมชาติรอบตัว และสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนในการที่จะเก็บเอาสิ่งแวดล้อมรอบตัว มาถักทอลวดลายเหล่านั้นได้อย่างประณีตงดงามซึ่งทุกขั้นตอนการผลิตต้องอาศัยความอดทน เอาใจใส่
ขั้นตอนการผลิต
1. การย้อมสีธรรมชาติโดยใช้น้ำแร่เป็นส่วนผสมในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้
1) เตรียมน้ำวัตถุดิบสีเข้มข้น ประมาณ 20 ลิตร โดยการทุบหรือทำให้แตกเพื่อให้น้ำสีคายอกมา แช่ทิ้งไว้ประมาณ 2-7 วัน แล้วนำไปต้มให้เดือด ประมาณ 1 ชั่วโมง
2) นำฝ้ายดิบไปทำความสะอาด ด้วยการใช้ผงซักฟอกซักล้าง และล้างน้ำเปล่าให้สะอาด
3) น้ำที่ต้มตามข้อ 1 นำไปกรอง ผสมน้ำขี้เถ้าประมาณ ครึ่งลิตร นำฝ้ายที่ล้างแล้วไปต้มในนำสีเข้มข้น ประมาณ 1 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็น
4) นำฝ้ายที่ต้มและเย็นแล้ว ไปล้างน้ำเปล่าประมาณ 2-3 รอบ
5) เตรียมน้ำผสมแป้งข้าวเจ้าให้มีสีขาวข้น ต้มจนแป้งข้าวเจ้าสุก ทิ้งไว้ให้อุ่นพอประมาณ
6) นำฝ้ายที่ย้อมสีแล้ว แช่ในน้ำแป้งข้าวเจ้า ประมาณ 10 นาที แล้วสะเด็ดน้ำ บีบน้ำออกให้แห้ง นำไปตากแห้งในที่ร่ม
2. การเตรียมเครื่องทอผ้า ก่อนที่จะทอผ้าจะต้องมีการเตรียมเครื่องทอผ้าตั้งแต่การปั่นด้าย การกรอด้าย การตั้งเครื่องทอผ้า การขึ้นด้าย มีขั้นตอนการทำดังนี้
1) การปั่นด้าย อุปกรณ์ในการปั่นด้ายผ้าทอกะเหรี่ยง ประกอบด้วย หลอดกรอด้าย และเครื่องมือกรอด้าย หลอดกรอด้าย เดิมชาวกะเหรี่ยงใช้วิธีม้วนด้ายด้วยมือให้เป็นก้อน ปัจจุบันใช้ท่อพลาสติกแทน มีความยาวขนาด 10 เซนติเมตร
2) การกรอด้ายขวาง ด้ายขวางเป็นด้ายที่สอดเข้าไประหว่างด้ายยืน ทำให้เกิดลวดลายต่างๆเรียกว่า ลุงทุ้ย ใช้ด้ายพันกับไม้ ขนาดยาวประมาณ 1 ฟุตเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร
3) ตั้งไม้เครื่องทอกี่เอว หลังจากปั่นด้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำด้ายมาขึ้นด้าย
4) การขึ้นด้าย หรือการขึ้นเครื่องทอกี่เอว เป็นการนำเอาเส้นด้ายมาเรียงต่อกันอย่างมีระเบียบตามแนวนอน โดยพันรอบกับส่วนประกอบของเครื่องทอ และก่อนที่จะมีการขึ้นด้ายจะต้องมีการเตรียมเส้นด้ายด้วยการปั่นด้าย การตั้งเครื่องทอ การเรียงเส้นด้าย การเปลี่ยนไม้เป็นเครื่องทอ
ปกหนังสือ ที่คาดผม เข็มขัด กำไรข้อมือ เสื้อ ย่าม กระเป๋า

คะแนนและรีวิวสินค้าของ กระเป๋าย่ามผ้าทอกระเหรี่ยง ใบเล็ก