ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
เสื้อย้อมสีใบสักทอง

เสื้อย้อมสีใบสักทอง-0

เสื้อย้อมสีใบสักทอง

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

สำหรับสวมใส่
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 2,500 บาท

จำนวน  
 (สินค้าหมด)
โดย
นายน้อย เทียนทอง
สินค้า
8 รายการ
จังหวัด
แพร่

0875750219
สถานีรถไฟแม่พวก หมู่ 5 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ จะมีพื้นที่ปลูกไม้สักเป็นป่าปลูกหรือสวนป่าไม้สักแห่งแรกของประเทศ โดยทางหมู่บ้านจัดให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวชมดอกกระเจียวและชมสมุนไพรหายาก และป่าสักที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดแพร่ นายน้อย เทียนทอง กล่าวว่า ในพื้นที่แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟบ้านแม่พวก ซึ่งเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ มาตั้งแต่ครั้งสมัยราชกาลที่ 5 และในปัจจุบันยังคงมีลักษณะอาคารแบบดั้งเดิม หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้บริหารจัดการสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ “สถานีรถไฟแม่พวก” ซึ่งชุมชนมีส่วนร่วมกับการรถไฟร่วมกันอนุรักษ์ไปเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน สถานีแห่งนี้เคยเป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายเหนือ สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยพระพันปีหลวง พระราชินีในรัชกาลที่ 5 ก็เคยเสด็จทอดพระเนตรป่าไม้สักบริเวณนี้ในอดีตที่ผ่านมา ชาวบ้านได้รวบรวมประวัติความเป็นมาและความเป็นอยู่ตามวิถีชุมชนไว้ที่สถานีรถไฟแห่งนี้อย่างน่าสนใจที่สำคัญเป็นสถานที่แห่งเดียวที่เป็ฌนป่าสัก ที่ปลูกแห่งแรกของประเทศไทย จึงมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม คือ ผ้าย้อมใบสักทอง ที่ชาวบ้านจะนำใบสักทองที่ร่วมหล้นลงมาจากป่าสักทองอายุกว่า 104 ปีแห่งนี้ มาทำเป็นสีย้อมผ้า ซึ่งความพิเศษคือ การนำใบสักทองที่ร่วงหล่นลงมาจากป้าสักทอง ในแต่ละครั้ง แต่ละวัน เมื่อนำใบสักทองมาหมัก จะทำให้ได้สีย้อมผ้าที่เป็นสีของใบสักทองที่แตกต่างกันทุกวัน ไม่เหมือนกันแม้แต่ครั้งเดียว การหมักย้อมจึงให้สีสันที่แตกต่างกันตามคุณสมบัติของใบสักทองที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นเอกลักษรืเฉพาะวัน เดือน ปี เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม สภาพอากาศ ส่งผลให้เกิดสีสันของการหมักที่แตกต่างกันทุกวัน
มีความเป็นธรรมชาติ ปลอดสารพิษ และมีเอกลักษร์โดเด่น มีความแตดต่างของลวดลาย สีสัน เฉพาะตน เฉพาะชิ้นงาน เท่านั้น
1. นำผ้าฝ้ายคุณภาพดีมาซักทำความสะอาด ตากให้แห้ง
2. คัดเลือกใบสักทองคุณภาพดีมาหมักร่วมกับพืชธรรมชาติ
3. เมื่อได้น้ำหมักตามเวลาที่กำหนดชาวบ้านช่วยกันมัดผ้า เพื่อให้เกิดลาย
4. ย้อมผ้าในสีของใบสักทองที่เตรียมไว้
5.ต้มสีใบสักทอง และผ้าที่มัดแล้ว เพื่อให้สีของใบสักทองติด แทรกซึมอยู่ในผ้าฝ้าย
6. เมื่อถึงเวลาที่กำหนด(สีติดผ้าดีแล้ว) นำผ้าออกมาจากหม้อต้ม พักไว้จนเย็นคลายนแก้มัดผ้าออก และนำมาซัก ล้างด้วยน้ำสะอาด จนไม่มีสีที่ย้อมออกมาในน้ำ
7. นำผ้าที่มัดย้อมออกตากแดด
8. เก็บและพับ รีด นำใส่ถุงพลาสติก ออกจำหน่าย
1.สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชาวบ้าน
2. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ สวยงามเป็นสินค้าที่มาจากวัตถุดิบในธรรมชาติเฉพาะพื้นที่
3. ผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้

คะแนนและรีวิวสินค้าของ เสื้อย้อมสีใบสักทอง