ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่-0
ผ้าไหมมัดหมี่-1

ผ้าไหมมัดหมี่

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 1,600 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 37 รายการ)
โดย
ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค้อ
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด

2000000000
การทอผ้าถือเป็นงานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ การทอผ้าเป็นการเชื่อมโยงถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนแต่ละยุคสมัย เป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดอ่อน ที่หล่อหลอมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ภูมิปัญญาเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือเชิงศิลปะเพื่อถ่ายทอดและสะท้อนถึงคุณค่าของชุมชนที่เป็นอยู่ลงในเนื้องาน ที่แสดงออกมาอย่างประณีต สวยงาม และลงตัว ทั้งทักษะในงานฝีมือนี้ได้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้งานศิลปหัตถกรรมการทอผ้าเป็นสิ่งบอกเล่าความเป็นมาของชุมชนนั้นได้เป็นอย่างดี
การทอผ้าของชุมชนบ้านค้อ แต่เดิมจะเป็นการทอใช้ภายในครัวเรือน แต่ปัจจุบันได้พัฒนาโดยการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้น เพื่อผลิตขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอื่นๆ
1 เนื้อผ้างดงาม สีสันสดใส ลวดลายสวยงาม
2 เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดย้อม และทอมือ
3 มีลวดลายที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
1. นำผ้าเส้นไหม มาด่องไหม (การฟอกกาวไหม)
2. กวักโดยใช้กงล้อไม้ไผ่ กวัก นำไปค้น(ขึงไปตามหลักที่อยู่บนตัวไม้กรอบสี่เหลี่ยม) สำหรับทำทางยาว
3. การค้นเครือหูก ทางหลักเผือ
4. การสืบหูก เป็นการต่อไหมเส้นยืนที่ค้นเสร็จเรียบร้อยเข้ากับหัวหูก(เส้นไหมที่ติดอยู่กับฟืมและตะกอ)ทีละเส้น
5. นำไปขึงบนโครงกี่ ฟืมทอผ้า
6. เตรียมหลอดด้ายโดยการนำด้ายไหม ตามสีที่ต้องการนำมาขึ้นหลอดซึ่งทำจากไม้ลำปอ
7. นำหลอดด้ายมาบรรจุในกระสวย
8. ทอลวดลายตามที่ต้องการ
ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ
1 สำหรับนุ่งห่ม และใช้ในพิธีกรรม
2 ตกแต่งบ้าน

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าไหมมัดหมี่