ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ

ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ-0
ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ-1
ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ-2
ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ-3
ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ-4
ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ-5
ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ-6
ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ-7

ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

สำหรับห่มให้ความอบอุ่น

โดย
กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
สินค้า
220 รายการ

022093599
กลุ่มอาชีพผ้าด้นมือตำบลช่อแฮ–ป่าแดง หรือชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ผู้สูงอายุในชุมชนมีทักษะในการเย็บปักถักร้อย มีความชื่นชอบในงานปักผ้าด้นมือ ซึ่งได้พัฒนาออกแบบลวดลายที่ผสมผสานสีของเนื้อผ้าให้มีความกลมกลืน วางลวดลายและโทนสีเป็นเอกลักษณ์น่าสนใจ สามารถนำจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว สร้างรายได้ชุมชน

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ