ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า-0
ผ้าขาวม้า-1

ผ้าขาวม้า

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ผ้าทอด้าย
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 100 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 55 รายการ)
โดย
กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด

0611152806
แต่เดิมชาวบ้านทอผ้าขาวม้าและผ้าฝ้ายอื่นๆ ใช้เองในครัวเรือ แต่ต่อมา มีผู้สนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผ้าขาวม้าชุมชนคุณธรรมวัดสระประทุมมีคุณภาพดี จึงมีการรวมกลุ่มผลิตผ้าขาวม้าเพื่อจำหน่าย
1 เนื้อผ้างดงาม สีสันสดใส ลวดลายงดงาม
2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ
3 สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
1.นำเอาฝ้ายที่ซื้อมาแล้วมาใส่อักแล้วกวักออกมาให้ได้ฝ้ายเป็นปอยยาวๆ
2. นำฝ้ายที่กวักแล้วมาค้นเครือเพื่อที่จะให้ได้ตามขนาดของผ้าขาวม้าตามที่จะทอความยาวประมาณ1.50เมตร แล้วนำไปใส่ในกี่ทอผ้า
3. เมื่อเตรียมด้ายลายยืนเสร็จแล้ว นำมาเข้าฟืมแล้วดึงเส้นด้ายลายยืนให้ขึ้นลงขัดกับด้ายลายพุ่งในขั้นตอนการทอ ซึ่งฟืมจะมีจำนวนตามลายเป็นลายด้ายยืนว่าต้องการให้เป็นลายดอกหรือลายขัดธรรมดา เมื่อต่อเสร็จครบทุกเส้นแล้ว นำไปขึ้นกี่เพื่อเตรียมทอ
4.นำเส้นฝ้ายที่แบ่งตัดมาม้วนเป็นหลอดด้ายเพื่อนำไปในกระสวย
5. ทอฝ้ายจากเส้นให้เป็นผืนผ้าขาวม้าโดยใช้กระสวย เป็นตัววิ่งสลับไปมา ซ้าย-ขวา และในกระสวยจะมีม้วนฝ้ายสีต่างๆใส่ไว้ในกระสวย เพื่อสามารถเปลี่ยนสีฝ้ายได้ เช่น การทำแทบสีผ้าขาวม้า
6. ทอผ้าขาวม้าต่อไปเลื่อยๆจนเสร็จ เป็นผืนหน้ากว้าง 34 นิ้ว ความยาว 1.50 เมตรเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย
ผ้าทอด้าย
1. ใช้นุ่งอาบน้ำ
2. ทำความสะอาดร่างกาย
3. ใช้ซับเหงื่อ
4. ปูรองนั่ง

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าขาวม้า