ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรม > ช่างสิบหมู่
จาน เขียนลายต่าง ๆ ลงบนจาน

จาน เขียนลายต่าง ๆ ลงบนจาน-0
จาน เขียนลายต่าง ๆ ลงบนจาน-1
จาน เขียนลายต่าง ๆ ลงบนจาน-2
จาน เขียนลายต่าง ๆ ลงบนจาน-3
จาน เขียนลายต่าง ๆ ลงบนจาน-4

จาน เขียนลายต่าง ๆ ลงบนจาน

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

จาน เขียนลายต่าง ๆ ลงบนจาน ได้แก่ ลายพรรณไม้ ภาพสัตว์ และ ศิลปะสมัยสุโขทัย
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 69 เซนติเมตร

โดย
สำนักช่างสิบหมู่
สินค้า
424 รายการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

024821362

สินค้าจากร้านค้าเดียวกัน