ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรม > ช่างสิบหมู่
ตู้เครื่องเรือนไทยเขียนลายรดน้ำ

ตู้เครื่องเรือนไทยเขียนลายรดน้ำ-0

ตู้เครื่องเรือนไทยเขียนลายรดน้ำ

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

- ตู้เครื่องเรือนไทยเขียนลายรดน้ำ
- ใบที่ 1 ขนาด
ด้านหน้า กว้าง 97 x สูง 151 ซม.
ด้านข้าง กว้าง 62 x สูง 151 ซม.
- ใบที่ 2 ขนาด
ด้านหน้า กว้าง 145 x สูง 150 ซม.
ด้านข้าง กว้าง 48 x สูง 150 ซม.

โดย
สำนักช่างสิบหมู่
สินค้า
424 รายการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

024821362

สินค้าจากร้านค้าเดียวกัน