ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ศิลปะการแสดง
ฟ้อนสาวไหม

ฟ้อนสาวไหม-0
ฟ้อนสาวไหม-1

ฟ้อนสาวไหม

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ฟ้อนสาวไหม เป็นการฟ้อนพื้นเมืองที่เลียนแบบมาจากการทอผ้าไหมของชาวบ้าน การฟ้อนสาวไหมเป็นการฟ้อนรำแบบเก่า เป็นท่าหนึ่งของฟ้อนเจิงซึ่งอยู่ในชุดเดียวกับการฟ้อนดาบ ลีลาการฟ้อนเป็นจังหวะที่คล่องแคล่วและรวดเร็ว (สะดุดเป็นช่วง ๆ เหมือนการทอผ้าด้วยกี่กระตุก)

โดย
ฟ้อนพื้นเมืองภาคเหนือ
สินค้า
6 รายการ
จังหวัด
เชียงใหม่

022470013