ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > งานทัศนศิลป์
กระจังเรืองแสง

กระจังเรืองแสง-0
กระจังเรืองแสง-1

กระจังเรืองแสง

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

งานปูนปั้นเมืองเพชรที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ยังคงอนุรักษ์รูปแบบศิลปะสมัยอยุธยาไว้ได้อย่างครบถ้วน แสดงถึงความประณีต และคุณค่าในงานไทย ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกของชาติ ออกแบบ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ที่ใช้เทคนิค และรูปแบบดั้งเดิมของงานปูนปั้น เมืองเพชรไว้ แฝงไว้ด้วยคุณค่าของภูมิปัญญาไทย สามารถใช้ในงานตกแต่ง และใช้ในชีวิตประจำวัน

โดย
นายชัชวาลย์ สหัสสพาศน์
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
เพชรบุรี

0617190088