ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (124) ของใช้ตกแต่ง (219) เครื่องประดับ (34) อาหาร (23)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (3) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (1) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : อาหาร

1 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลมะพร้าวไซรัป (350 Ml) (อาหาร) ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีลักษณะภูมิประเทศแบบราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกมะม่วง ลิ้นจี่ กล้วย และมะพร้าว โดยเฉพาะการปลูกมะพร้าว ซึ่งปลูกกันเป็นจำนวนมาก และมีระยะเวลายาวนาน ชาวบ้านส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพใน ๒ ลักษณะ คือ การขายผลมะพร้าวและการทำน้ำตาลมะพร้าว เล่ากันว่าสมัยก่อนมีการปลูกต้นมะพร้าวกันเป็นจำนวนมาก ก็ได้มีคนปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วนำมีดไปฟันจั่นและช่อมะพร้าว และเห็นมีน้ำออกมาจากช่อมะพร้าวจึงเอานิ้วไปจิ้มแล้วลองชิมดู ปรากฏว่าน้ำนั้นมีความหวานหอมจึงนำเอาภาชนะมารองรับไว้ แล้วลองนำมาต้มและเคี่ยวจนแห้งจนกลายเป็นน้ำตาล ซึ่งได้มีการสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ 27/12/2561 15:13:24 อ่านต่อ...
2 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลมะพร้าวไซรัป (250 Ml) (อาหาร) ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีลักษณะภูมิประเทศแบบราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกมะม่วง ลิ้นจี่ กล้วย และมะพร้าว โดยเฉพาะการปลูกมะพร้าว ซึ่งปลูกกันเป็นจำนวนมาก และมีระยะเวลายาวนาน ชาวบ้านส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพใน ๒ ลักษณะ คือ การขายผลมะพร้าวและการทำน้ำตาลมะพร้าว เล่ากันว่าสมัยก่อนมีการปลูกต้นมะพร้าวกันเป็นจำนวนมาก ก็ได้มีคนปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วนำมีดไปฟันจั่นและช่อมะพร้าว และเห็นมีน้ำออกมาจากช่อมะพร้าวจึงเอานิ้วไปจิ้มแล้วลองชิมดู ปรากฏว่าน้ำนั้นมีความหวานหอมจึงนำเอาภาชนะมารองรับไว้ แล้วลองนำมาต้มและเคี่ยวจนแห้งจนกลายเป็นน้ำตาล ซึ่งได้มีการสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ 27/12/2561 14:56:07 อ่านต่อ...
3 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลมะพร้าว (แบบดั้งเดิม) (อาหาร) ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีลักษณะภูมิประเทศแบบราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกมะม่วง ลิ้นจี่ กล้วย และมะพร้าว โดยเฉพาะการปลูกมะพร้าว ซึ่งปลูกกันเป็นจำนวนมาก และมีระยะเวลายาวนาน ชาวบ้านส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพใน ๒ ลักษณะ คือ การขายผลมะพร้าวและการทำน้ำตาลมะพร้าว เล่ากันว่าสมัยก่อนมีการปลูกต้นมะพร้าวกันเป็นจำนวนมาก ก็ได้มีคนปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วนำมีดไปฟันจั่นและช่อมะพร้าว และเห็นมีน้ำออกมาจากช่อมะพร้าวจึงเอานิ้วไปจิ้มแล้วลองชิมดู ปรากฏว่าน้ำนั้นมีความหวานหอมจึงนำเอาภาชนะมารองรับไว้ แล้วลองนำมาต้มและเคี่ยวจนแห้งจนกลายเป็นน้ำตาล ซึ่งได้มีการสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ 27/12/2561 14:38:10 อ่านต่อ...
4 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แคบวัว (อาหาร) บ้านจารมีการผลิตอาหารในครัวเรือนเพื่อการยังชีพตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน นอกจากผลิตอาหารในครัวเรือนยังทำเพื่อเป็นของฝากแก่ญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด และยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป 15/09/2561 19:53:21 อ่านต่อ...
5 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กล้วยกรอบแก้ว (อาหาร) กล้วยเป็นพืชผลทางการเกษตร ที่มีอยู่ทั่วไปในอำเภอควนกาหลง เป็นพืชที่ปลูกเกือบทุกบ้าน ทำให้ผลผลิตที่ได้มีมากเกินความต้องการ ถ้าไม่ได้นำมาแปรรูปทำเกิดความเน่าเสียหาย ทางกลุ่มจึงได้นำมาแปรรูปตั้งแต่ยังเป็นกล้วยดิบ เพื่อสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านควนกาหลง เป็นการเสริมรายได้แก่ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง 15/09/2561 14:07:14 อ่านต่อ...
6 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงป้าดา (อาหาร) 15/09/2561 13:50:30 อ่านต่อ...
7 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ปูดำ (อาหาร) ชุมชนบ้านเกาะกลาง มีอาชีพทำการประมงสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเนื่องจากเป็นพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำ ออกสู่ทะเล มีป่าชายเลน และป่าโกงกางเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเลี้ยงปูดำได้ 15/09/2561 13:41:22 อ่านต่อ...
8 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ข้าวสังข์หยด บ้านเกาะกลาง (อาหาร) มีการทำนาที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน รวมพื้นที่ทำนากว่า 1,500 ไร่ แต่ได้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามา เหลือพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งเสริมให้ชาวนาได้มีการพัฒนานาข้าว โดยการเริ่มโครงการ 1 ไร่ 1 แสน มีการปลูกข้าว เลี้ยงปลา และปลูกผักในนา ทำให้ชีวิตชาวนาดีขึ้น มีชาวนาร่วมกันทำนา กว่า 80 คน ซึ่งการปลูกข้าวของ ชาวนาในพื้นที่ ต.คลองประสงค์ เป็นพันธุ์ข้าวสังข์หยด ที่ได้อนุรักษ์สืบทอดกันมานาน ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดี ชาวนาจะปลูกไว้กินเอง เหลือก็ขายสร้างรายได้ ปัจจุบันสามารถจำหน่ายเป็นของฝาก หรือนำไปบริโภคเป็นข้าวอินทรีย์ 15/09/2561 13:34:22 อ่านต่อ...
9 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมูสะเต๊ะผู้ใหญ่ศรี (อาหาร) หมู่สะเต๊ะร้านผู้ใหญ่ศรี เป็นการสืบสานต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น ความพิเศษตรงหมูนุ่ม ไม้ใหญ่ น้ำจิ้มอร่อย 15/09/2561 01:09:42 อ่านต่อ...
10 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง/ข้าวเหนียวมะม่วง (อาหาร) มะม่วง “น้ำดอกไม้สีทอง” ที่ปลูกในสวนของชุมชนบ้านบางคา หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่ เป็นผลไม้นิยมรับประทานตอนผลสุก รสหวานอร่อย ผลสุกมีสีเหลืองทอง จะมีในช่วงเดือนมีนาคม-ถึงเมษายน แต่ปัจจุบันชาวสวนได้พัฒนาให้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองออกผลตลอดปี และยิ่งรับประทานกับข้าวเหนียวยิ่งเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้น 15/09/2561 00:58:52 อ่านต่อ...