ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (55) ของใช้ตกแต่ง (82) เครื่องประดับ (8) อาหาร (22)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ของใช้ตกแต่ง

1 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ “แจกันดอกไม้” (ของใช้ตกแต่ง) เกิดจากต้นเทียนที่ประกอบในกองบุญของชาวบ้าน ไม่มีความมั่นคงถาวรเพื่อความโดดเด่นในกองบุญ มีความงดงามถาวร จึงมีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากไม้ไผ่ จึงเป็นที่มาของแจกันดอกไม้ เพื่อประดับตกแต่งในงานบุญของชุมชน 15/09/2561 20:31:28 อ่านต่อ...
2 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า (ของใช้ตกแต่ง) การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่ไม่มีผู้ใดเขียนเป็นตำรา เป็นการถ่ายทอดแบบ ฝึกทำ ฝึกทอ สั่งสมประสบการณ์ เป็นการเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี หรือสีธรรมชาติ แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน หรือทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อเสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่งต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีตที่ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัด สกลนคร คือภูมิภาคหนึ่งที่มีการสืบสานภูมิปัญญาทางด้านการทอเสื่อกกนี้มายาวนาน จนปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อื่นเข้ามาทดแทนการใช้เสื่อกกมากมายให้เลือก นับตั้งแต่เสื่อน้ำมัน พรม กระเบื้องปูพื้น และอื่นๆ ทำให้กระแสความนิยมในการใช้เสื่อกกลดลง และคนรุ่นใหม่ก็สนใจในภูมิรู้ด้านนี้น้อยการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนนี้ ก็เพื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น และปัญหาที่เสี่ยงต่อการสูญสิ้นของภูมิปัญญานี้ ว่ามีมากหรือน้อย และด้วยปัจจัยหรือองค์ประกอบใด เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์หรือแก้ไข สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป 15/09/2561 19:42:40 อ่านต่อ...
3 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ตะกล้าหวาย (ของใช้ตกแต่ง) จากการที่ครอบครัวมีฐานะอยากจน และไม่มีรายได้เสริมหลังจากการทำนา จึงทำให้มีความคิดที่จะหารายได้จากสิ่งที่มีในท้องถิ่น อีกทั้ง ในหมู่บ้านมีการปลูกไผ่เป็นจำนวนมาก จึงเกิดการคิดที่จะนำไม้ไผ่ที่มีก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อมาเมื่อพัฒนาชุมเข้ามาแนะนำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่และมีการจัดหาวิทยากรมาฝึกอบรม จนทำให้ชาวบ้านมีความชำนาญ และสามารถต่อยอดจนเป็นอาชีพ 15/09/2561 19:31:49 อ่านต่อ...
4 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ตะกล้าหวายลายขิด (ของใช้ตกแต่ง) ไม่ไผ่ เป็นไม้ที่มีมากในท้องถิ่น จึงทำให้เกิดความคิดที่จะนำ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเสริมสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวพัฒนาให้เป็นอาชีพและต่อยอดเป็นรายได้หลักในครอบครัว 15/09/2561 19:22:02 อ่านต่อ...
5 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากตะกล้าหวาย (ของใช้ตกแต่ง) เนื่องจากสภาพท้องถิ่นมีต้นไผ่เยอะ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว จึงเกิดการคิดที่จะนำไม้ไผ่ที่มีก่อให้เกิดประโยชน์ จึงฝึกฝนและเรียนการทำ จนชำนาญและทำให้มีรายได้ 15/09/2561 16:49:24 อ่านต่อ...
6 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ของใช้ตกแต่ง) ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสะอาด บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว เป็นชุมชนลุ่มน้ำหนองหาร จึงมักทำเครื่องมือเครืองใช้ในการหาปลา นำวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์คิดค้นเป็นของใช้ของตกแต่ง สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของชุมชน 15/09/2561 16:35:57 อ่านต่อ...
7 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ “กระติ๊บข้าว” (ของใช้ตกแต่ง) การจักสานเป็นงานฝีมือที่สืบทอด มาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นเครื่องจักสานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะคนอีสานที่ต้องรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก และต้องใช้ไม้ไผ่สานเป็นภาชนะสำหรับใส่ข้าวเหนียวที่เรียกว่า กระติบข้าว นั่นเอง 15/09/2561 16:22:59 อ่านต่อ...
8 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระติ้บข้าว (ของใช้ตกแต่ง) นายเงิน ชีมูล ชาวบ้านหลุบเลา ได้เรียนรู้การสานกระติ้บข้าวจากพ่อของตนเอง ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2520 ฝึกทำมาเรื่อยๆ จนเก่ง และชำนาญ เมื่อทำได้หลายชิ้น จึงทำแจกเพื่อนบ้านได้ใช้ เพื่อนบ้านที่ได้ใช้แล้วบอกว่าใช้ดี จึงคิดว่าน่าทำจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวด้วย จึงเริ่มทำขายเมื่อ ปี 2558 ในราคา 120-150 บาท ตามขนาด การจักสานและประกอบเป็นตัวกระติ้บข้าว ใช้เวลา 1-2 วัน แต่จะช้าเพราะเตรียมอุปกรณ์ และประกอบชิ้นส่วนให้เป็นกระติ้บข้าว ปัจจุบัน นายเงิน อายุ 61 ปี ยังคงสามารถจักสานกระติ้บข้าวได้ สำหรับการถ่ายทอดความรู้ นายเงินบอกว่าไม่มีคนมาเรียนเท่าไหร่ เพราะทำยาก ได้แต่สอนลูกหลานตัวเอง 15/09/2561 15:35:27 อ่านต่อ...
9 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระติบข้าวจากไม้ไผ่ และจากหวาย (ของใช้ตกแต่ง) ทางแถบภาคอีสานของไทยเรากินข้าวเหนียวกันมาแต่ดั้งเดิม จนปัจจุบันก็ยังกินข้าวเหนียวกันอยู่ ดังนั้นทางแถบภาคอีสานจึงค้นหาสิ่งที่จะมาปรับปรุงให้ข้าวเหนียวสุกน่ากิน และเก็บไว้ได้นานในภาชนะที่ไม่ทำให้ข้าวเหนียวแข็ง สิ่งที่ทำให้ข้าวเหนียวอ่อนนุ่มอยู่ได้นานก็คือไม้ไผ่หรือจากหวาย โดยนำมาจักสานจนกลายเป็นก่องข้าวจนถึงทุกวันนี้ การเตรียมไม้ไผ่สำหรับการสานกระติบข้าวนั้น ควรมีอายุไม่เกินหนึ่งปี โดยเลือกไผ่ที่โตเพียงฝนเดียวมาทำก่องข้าวหรือสานกระติบ สำหรับไผ่ที่ใช้ทำกระติบได้ดีที่สุดจะมีอายุประมาณ 4-5 เดือน การเลือกไม้ไผ่ จะเลือกไม้ที่มีข้อปล้องยาวและตรง มีผิวเรียบเป็นมันนำมาตัดข้อปล้องทางหัวและท้ายออก โดยใช้เลื่อยตัดรอบไม้ไผ่เพื่อป้องกันผิวไผ่ฉีก ขนาดของปล้องไม้ไผ่หนึ่ง ควรมีความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร จากนั้นจึงใช้มีดโต้ผ่าออกเป็นชิ้นๆ แล้วใช้มีดตอกจักเป็นตอกขูดเปลือกสีเขียว ของมันออกและตาก 15/09/2561 13:40:50 อ่านต่อ...
10 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานผักตบชวา (ของใช้ตกแต่ง) แต่เดิมชาวบ้าน มีอาชีพทำนา เมื่อ พ.ศ. 2532 นางเหมือนใจ คงทอง ประธานกลุ่ม ประกอบอาชีพ วิ่งรถโดยสารประจำทาง สายอ่างทอง 14/09/2561 21:04:44 อ่านต่อ...