ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (201) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ของใช้ตกแต่ง

1 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเชือกกล้วย (หูยาว ด้านในบุผ้า) (ของใช้ตกแต่ง) ชุมชนคุณธรรมวัดเจ็ดเสมียน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศูนย์รวมจิตใจทางศาสนา อยู่ที่วัดเจ็ดเสมียน และชุมชนเจ็ดเสมียนเป็นพื้นที่ต้นแบบอำเภอคุณธรรม ของอำเภอโพธาราม เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีตลาดชุมชน ๑๑๙ ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากหัวไชโป้ มีสินค้าชุมชนอีก เช่น ผ้าขาวม้า ขนมเค้ก ตุ๊กตาผ้า ไข่เค็ม ในชุมชนมี"บ้านช่างสกุลบายศรี" เป็นกลุ่มที่มีฝีมือด้านงานหัตถกรรม งานประดิษฐ์ ทำบายศรีใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย จึงคิดสร้างสรรค์ทำเป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนที่สนใจ 27/12/2561 10:51:51 อ่านต่อ...
2 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมอนลายเกาะสิมิลัน (ของใช้ตกแต่ง) แรงบันดาลไจในการทำหมอนอิงมาจากสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ และติด 1 ใน 10 ของโลก การดึงเสน่ห์ของหมู่เกาะสิมิลัน คือการนำภาพภูมิประเทศที่มีหาดทรายขาวละเอียดเนียนนุ่ม น้ำทะเลสีใส ปะการังสวยงามหลากหลายชนิด ตอนบนที่ตรงกับแนวหาดมีหินรูปเรือใบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มาถึงเกาะสิมิลันแล้วและเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มาใช้ในการออกแบบเพื่อสื่อให้เห็นถึงความสวยงามของหมู่เกาะแห่งนี้ 23/01/2562 14:25:44 อ่านต่อ...
3 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กล่องใส่ทิชชู่ (ของใช้ตกแต่ง) จังหวัดลพบุรี เล่ากันว่า จากเรื่อง รามเกียรติ์ สมัยที่พระรามไปรบกับทศกัณฐ์จนชนะแล้ว เนื่องจากการช่วยเหลือหลายครั้งของหนุมาน พระรามจึงคิดจะให้รางวัลกับหนุมาน จึงให้มาดูแลเมืองละโว้ธานี หนุมานก็นำทหารลิงมาด้วยจำนวนหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ที่ลพบุรีมีลิง ซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานทหารของหนุมาน มาสร้างสรรค์สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อยืดที่ลักษณะของลิงในอิริยาบถต่าง ๆ 25/01/2562 13:45:14 อ่านต่อ...
4 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ การเขียนลวดลายพรรณพฤกษาลงในเครื่องปั้นดินเผากระปุกออมสิน (ของใช้ตกแต่ง) วังเก่ายะหริ่ง ตั้งอยู่ในตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สร้างโดยพระยาพิพิธเสนามตยาธิบดีสุรสงคราม ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นอาคารสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบเรือนไทยมุสลิมผสมกับแบบบ้านแบบยุโรป เพราะในยุคนั้นปัตตานีเป็นเมืองท่าสำคัญของภูมิภาคที่พ่อค้าวาณิชจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้ามาค้าขายพร้อมนำศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมจากโลกตะวันตก อาทิ บันไดโค้งแบบยุโรป ช่องแสงประดับด้วยกระจกสี ช่องระบายอากาศและหน้าจั่วทำด้วยไม้ฉลุเป็นลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบศิลปะชวาและศิลปะแบบตะวันตก 28/01/2562 10:02:17 อ่านต่อ...
5 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ การเขียนลวดลายพรรณพฤกษาลงในเครื่องปั้นดินเผาเชิงเทียน (ของใช้ตกแต่ง) วังเก่ายะหริ่ง ตั้งอยู่ในตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สร้างโดยพระยาพิพิธเสนามตยาธิบดีสุรสงคราม ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นอาคารสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบเรือนไทยมุสลิมผสมกับแบบบ้านแบบยุโรป เพราะในยุคนั้นปัตตานีเป็นเมืองท่าสำคัญของภูมิภาคที่พ่อค้าวาณิชจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้ามาค้าขายพร้อมนำศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมจากโลกตะวันตก อาทิ บันไดโค้งแบบยุโรป ช่องแสงประดับด้วยกระจกสี ช่องระบายอากาศและหน้าจั่วทำด้วยไม้ฉลุเป็นลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบศิลปะชวาและศิลปะแบบตะวันตก 28/01/2562 09:59:43 อ่านต่อ...
6 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สมุดลายสัญลักษณ์ (ของใช้ตกแต่ง) แนวคิดหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากต้นแบบผลิตภัณฑ์ฝากไทยของศูนย์บันดาลไทย ได้เลือกจากการออกแบบเสื้อยืดลำปาง แบบที่ ๑ ตามต้นแบบจากหนังสือฝากไทย ถอดรหัสเสน่ห์ ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ของกระทรวงวัฒนธรรม นำมาต่อยอดจากสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ทำเป็นปกสมุดบันทึกทั้งปกหน้า และปกหลัง เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดลำปาง 25/01/2562 14:05:56 อ่านต่อ...
7 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ จานตราไก่ (ของใช้ตกแต่ง) แนวคิดหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เซรามิก ใช้แบบตามต้นแบบจากหนังสือฝากไทย ถอดรหัสเสน่ห์ ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหลัก จังหวัดลำปางมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์เซรามิก ที่มีความสวยงาม มีคุณภาพ มีลวดลายบนเซรามิกหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามแบบของผู้ผลิต งานนี้ได้เลือกเอา ๑ ชิ้นงานจากแบบต้นฉบับ คือ ผลิตภัณฑ์จานเซรามิกสีขาวรูปตราไก่สีน้ำเงินเข้ม เพื่อสร้างงานที่เรียบง่ายเหมาะเป็นของฝาก ของที่ระลึก 25/01/2562 14:06:42 อ่านต่อ...
8 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กรอบรูปผ้าปักประเพณีสลากย้อม (ของใช้ตกแต่ง) กระเป๋าถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นของฝากของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฝากไทยของศูนย์บันดาลไทย จึงมีแนวคิดในการผลิตกระเป๋าผ้าดิบเพราะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ราคาย่อมเยา หาซื้อได้ง่าย ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเพิ่ม คำว่า “วัดล้านขวด” หลังคำว่า วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว โดยมีเหตุผลว่า ชื่อวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว เป็นชื่อที่เป็นทางการผู้คนไม่ค่อยรู้จัก แต่ถ้าเพิ่มคำว่า วัดล้านขวด สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย และพิมพ์ลวดลายของวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ลงบนกระเป๋าทั้งสองด้าน เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการออกแบบลายเส้นของวัดป่ามหาเจดีย์แก้วตามแบบของศูนย์บันดาลไทย กับลวดลายที่ได้จากภาพถ่ายจริง โดยผลิต ๒ สี คือสีเขียวและสีน้ำตาลพิมพ์ลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ซึ่งเป็นสีของขวดที่ใช้ในการสร้างวัด 25/01/2562 14:07:42 อ่านต่อ...
9 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สมุดโน๊ตลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (ของใช้ตกแต่ง) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นดินแดนสี่เผ่าไทย ที่มีศิลปวัฒนธรรมโดดเด่น โดยเฉพาะศาสนสถานที่มีรูปแบบไม่เหมือนใคร คือการใช้ขวดหลากหลายสีมาเป็นวัสดุในการสร้างวัด จึงเรียกว่า วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือเรียกว่า วัดล้านขวด และด้วยความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว จึงนำสัญลักษณ์ของวัดมาออกแบบลวดลายลงบนสมุดโน๊ต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ สวยงาม มีคุณค่า เหมาะสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึก หรือใช้จดบันทึก 25/01/2562 14:13:45 อ่านต่อ...
10 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ แก้วน้ำลายช้างสุรินทร์ (ของใช้ตกแต่ง) ช้าง เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดสุรินทร์ มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือ ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวที่สามารถเดินชมวิถีความเป็นอยู่ ความผูกพัน ของคนในชุมชนและช้าง รวมทั้งประเพณี และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกัน จนช้างที่พวกตนเลี้ยงไว้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ในครอบครัวของตน ก่อให้เกิดสายใยความผูกพันที่แน่นเฟ้นขึ้น ระหว่างคนกับช้าง และได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก 25/01/2562 14:59:16 อ่านต่อ...