ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (206) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

61 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดลายดาบเหล็กน้ำพี้ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) เหล็กน้ำพี้ เป็นสินแร่เหล็กตามธรรมชาติ มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่สมัยโบราณ มีการนำแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ไปถลุงทำอาวุธเพื่อใช้ในการศึกสงคราม เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ เป็นเหล็กที่มีความแกร่ง มีความเหนียวและเกิดสนิมยาก เชื่อกันมาแต่โบราณว่าเหล็กน้ำพี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหล เป็นโลหะมหัศจรรย์มีอานุภาพ มีพลังในตัว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่สามารถป้องกันคุณไสยและสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาได้ ปัจจุบันในชุมชนนำก้อนแร่เหล็กน้ำพี้มาถลุงตีเป็นดาบเหล็กน้ำพี้ เป็นมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง การออกแบบเรื่องเหล็กน้ำพี้ สะท้อนสิ่งเกี่ยวข้อง เช่น รูปยันต์ มีด/ดาบ สีขาวดำ ที่แสดงถึงพลัง ความเชื่อเกี่ยวกับอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของแร่เหล็กน้ำพี้ 25/01/2562 15:16:50 อ่านต่อ...
62 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดลายวัดพระศรีสรรเพชญ์ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:16:19 อ่านต่อ...
63 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดลายทะเลบัวแดง (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:14:57 อ่านต่อ...
64 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายช้างถ้ำเอราวัณ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:14:13 อ่านต่อ...
65 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ลายมรดกโลกบ้านเชียง (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:14:09 อ่านต่อ...
66 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ แก้วลายช้างถ้ำเอราวัณ (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 15:13:25 อ่านต่อ...
67 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ รองเท้าคัทชูหนังลายมรดกโลกบ้านเชียง (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 15:13:19 อ่านต่อ...
68 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายพญานาค (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:12:28 อ่านต่อ...
69 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถือลายมรดกโลกบ้านเชียง หมี่สลับขิด (สตรี) (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 15:12:26 อ่านต่อ...
70 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมวกผ้าขาวม้าสีชมพูลายทะเลบัวแดง (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 15:08:29 อ่านต่อ...