ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (201) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

61 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมวก (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 14:56:17 อ่านต่อ...
62 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสตางค์ ทำด้วยกก(กระจูด) (ของใช้ตกแต่ง) จังหวัดระยอง มีสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก และท่านได้แต่งวรรณกรรมไว้หลายเรื่อง และเมื่อกล่าวถึงสุนทรภู่ หลายๆคนต้องนึกถึงเรื่องพระอภัยมณี และถ้าพูดถึงพระอภัยมณี ก็ต้องนึกถึงสุนทรภู่เป็นคู่กัน เรื่องพระอภัยมณีโด่งดังมานานมาก เป็นกลอนนิทานที่มีความยาวมากถึง ๙๕ เล่มสมุดไทย แบ่งเป็น ๖๔ ตอน ซึ่งตัวละครที่เด่นและสำคัญในเรื่องพระอภัยมณี มีหลายตัว เช่น พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร นางเงือก และสุดสาคร เป็นต้น ด้วยความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจังหวัดระยองจึงมีแนวคิดในการนำลวดลายจากตัวละคร ดังกล่าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยนำมาทำเป็นแก้วและพวงกุญแจ นอกจากนี้ในพื้นที่บ้านมาบเหลาชะโอน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีบึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ชื่อว่า “บึงสำนักใหญ่” หรือหนองจำรุง มีพื้นที่ ๓,๘๗๑ ไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นกระจูดจำนวนมาก เดิมชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากต้นกระจูด ในการผูกมัดสิ่งของต่างๆสานเป็นเสื่อและกระสอบใส่น้ำตาล และเป็นของบรรณาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นับเป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปี มาแล้ว และปัจจุบันได้นำกระจูดซึ่งเป็นวัสดุในพื้นถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน จังหวัดระยองจึงนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม คือ กระเป๋า 25/01/2562 14:55:25 อ่านต่อ...
63 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดปักรูปควาย (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 14:54:51 อ่านต่อ...
64 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจหนังรูปนางเงือก (เครื่องประดับ) จังหวัดระยอง มีสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก และท่านได้แต่งวรรณกรรมไว้หลายเรื่อง และเมื่อกล่าวถึงสุนทรภู่ หลายๆคนต้องนึกถึงเรื่องพระอภัยมณี และถ้าพูดถึงพระอภัยมณี ก็ต้องนึกถึงสุนทรภู่เป็นคู่กัน เรื่องพระอภัยมณีโด่งดังมานานมาก เป็นกลอนนิทานที่มีความยาวมากถึง ๙๕ เล่มสมุดไทย แบ่งเป็น ๖๔ ตอน ซึ่งตัวละครที่เด่นและสำคัญในเรื่องพระอภัยมณี มีหลายตัว เช่น พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร นางเงือก และสุดสาคร เป็นต้น ด้วยความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจังหวัดระยองจึงมีแนวคิดในการนำลวดลายจากตัวละคร ดังกล่าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยนำมาทำเป็นแก้วและพวงกุญแจ นอกจากนี้ในพื้นที่บ้านมาบเหลาชะโอน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีบึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ชื่อว่า “บึงสำนักใหญ่” หรือหนองจำรุง มีพื้นที่ ๓,๘๗๑ ไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นกระจูดจำนวนมาก เดิมชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากต้นกระจูด ในการผูกมัดสิ่งของต่างๆสานเป็นเสื่อและกระสอบใส่น้ำตาล และเป็นของบรรณาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นับเป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปี มาแล้ว และปัจจุบันได้นำกระจูดซึ่งเป็นวัสดุในพื้นถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน จังหวัดระยองจึงนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม คือ กระเป๋า 25/01/2562 14:54:09 อ่านต่อ...
65 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมอนอิงปักรูปควาย (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 14:54:07 อ่านต่อ...
66 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าใส่เหรียญ (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 14:53:04 อ่านต่อ...
67 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาควาย (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 14:52:19 อ่านต่อ...
68 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ สกรีนลาย Kra Isthmus RANONG (ของใช้ตกแต่ง) นำอารมณ์ “คอดกิ่ว” มาเล่นพร้อมกับตัวเลขระยะทาง 44 กม. เกิดเป็นงานอารมณ์ขันที่สามารถเป็นของฝากแนวน่ารัก และนำวัฒนธรรมการแต่งกายของคนระนอง โดยการนำผ้าปาเต๊ะมาเย็บเป็นกระเป๋าใส่ของเอนกประสงค์ 25/01/2562 14:51:51 อ่านต่อ...
69 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดลายยันต์บางระจัน (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 14:51:20 อ่านต่อ...
70 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายนายจันหนวดเขี้ยว (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 14:50:28 อ่านต่อ...