ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (124) ของใช้ตกแต่ง (219) เครื่องประดับ (34) อาหาร (23)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (3) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (1) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

61 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เซตเครื่องประดับ (เครื่องประดับ) 23/01/2562 14:11:34 อ่านต่อ...
62 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สร้อยคอจี้น้องบานาน่า (เครื่องประดับ) 23/01/2562 14:10:55 อ่านต่อ...
63 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยม จาก กก ผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้า (ของใช้ตกแต่ง) 23/01/2562 14:08:20 อ่านต่อ...
64 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อลำลองลายเวียงบัว (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว ตั้งอยู่บ้านบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งงานศิลปะเฉพาะถิ่นที่เกิดจากการใช้แม่พิมพ์กดประทับเป็นรูปต่างๆ ลงบริเวณกลางชามด้านในก่อนเคลือบทับ ลายที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ปลาคู่ สิงห์ ช้าง นกยูง ดวงอาทิตย์ ลายก้านขดและลายก้านขดผสมลายปลา ซึ่งเป็นลวดลายที่ไม่เคยพบในเครื่องถ้วยชามของแหล่งเตาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มาทำบล็อกแม่พิมพ์ ลงสีให้เกิดลวดลาย กระตุ้นให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพชน และร่วมกันอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย 23/01/2562 14:03:04 อ่านต่อ...
65 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าทรงกลม จาก กก ผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้า (ของใช้ตกแต่ง) 23/01/2562 13:57:55 อ่านต่อ...
66 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ แก้วลายวัญญาลักษษณ์นครพนม (ของใช้ตกแต่ง) 23/01/2562 13:55:12 อ่านต่อ...
67 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สร้อยข้อมือแก้วโป่งข่าม (เครื่องประดับ) 23/01/2562 13:54:17 อ่านต่อ...
68 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ แม่เหล็กติดตู้เย็น (ของใช้ตกแต่ง) แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว ตั้งอยู่บ้านบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งงานศิลปะเฉพาะถิ่นที่เกิดจากการใช้แม่พิมพ์กดประทับเป็นรูปต่างๆ ลงบริเวณกลางชามด้านในก่อนเคลือบทับ ลายที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ปลาคู่ สิงห์ ช้าง นกยูง ดวงอาทิตย์ ลายก้านขดและลายก้านขดผสมลายปลา ซึ่งเป็นลวดลายที่ไม่เคยพบในเครื่องถ้วยชามของแหล่งเตาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มาทำบล็อกแม่พิมพ์ ลงสีให้เกิดลวดลาย กระตุ้นให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพชน และร่วมกันอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย 23/01/2562 13:54:02 อ่านต่อ...
69 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดเวียงบัว (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว ตั้งอยู่บ้านบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งงานศิลปะเฉพาะถิ่นที่เกิดจากการใช้แม่พิมพ์กดประทับเป็นรูปต่างๆ ลงบริเวณกลางชามด้านในก่อนเคลือบทับ ลายที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ปลาคู่ สิงห์ ช้าง นกยูง ดวงอาทิตย์ ลายก้านขดและลายก้านขดผสมลายปลา ซึ่งเป็นลวดลายที่ไม่เคยพบในเครื่องถ้วยชามของแหล่งเตาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มาทำบล็อกแม่พิมพ์ ลงสีให้เกิดลวดลาย กระตุ้นให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพชน และร่วมกันอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย 23/01/2562 13:48:13 อ่านต่อ...
70 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดปักลายพระปฐมเจดีย์ (ผ้า/เครื่องแต่งกาย) 23/01/2562 13:44:46 อ่านต่อ...