ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (206) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

51 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าฝากไทย (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:25:25 อ่านต่อ...
52 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สมุดโน๊ตปักลวดลายสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 15:25:06 อ่านต่อ...
53 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสกรีนลวดลายสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (ของใช้ตกแต่ง) เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีและมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีที่อยู่ทางทิศตะวันตกถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของผืนป่าตะวันตกของประเทศไทยและเป็นผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ยังเป็นต้นน้ำของแหล่งน้ำสำคัญ ๓ สาย คือลำน้ำทับเสลา ลำน้ำห้วยขาแข้ง และลำน้ำแม่กลองอุ้มผาง ความหลากหลายทางชีวภาพของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด บางชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ เช่น สมเสร็จ, แก้งหม้อ, เลียงผา, กระทิง, วัวแดง, ควายป่า ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ทางธรรมชาติแห่งสุดท้ายแล้วในประเทศไทยและเป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 25/01/2562 15:23:34 อ่านต่อ...
54 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดลายตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:23:11 อ่านต่อ...
55 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ลายดาบเหล็กน้ำพี้ (ของใช้ตกแต่ง) เหล็กน้ำพี้ เป็นสินแร่เหล็กตามธรรมชาติ มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่สมัยโบราณ มีการนำแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ไปถลุงทำอาวุธเพื่อใช้ในการศึกสงคราม เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ เป็นเหล็กที่มีความแกร่ง มีความเหนียวและเกิดสนิมยาก เชื่อกันมาแต่โบราณว่าเหล็กน้ำพี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหล เป็นโลหะมหัศจรรย์มีอานุภาพ มีพลังในตัว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่สามารถป้องกันคุณไสยและสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาได้ ปัจจุบันในชุมชนนำก้อนแร่เหล็กน้ำพี้มาถลุงตีเป็นดาบเหล็กน้ำพี้ เป็นมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง การออกแบบเรื่องเหล็กน้ำพี้ สะท้อนสิ่งเกี่ยวข้อง เช่น รูปยันต์ มีด/ดาบ สีขาวดำ ที่แสดงถึงพลัง ความเชื่อเกี่ยวกับอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของแร่เหล็กน้ำพี้ 25/01/2562 15:20:25 อ่านต่อ...
56 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายนกกระยาง (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:20:25 อ่านต่อ...
57 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สมุดโน้ต หน้าปกลายดาบเหล็กน้ำพี้ (ของใช้ตกแต่ง) เหล็กน้ำพี้ เป็นสินแร่เหล็กตามธรรมชาติ มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่สมัยโบราณ มีการนำแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ไปถลุงทำอาวุธเพื่อใช้ในการศึกสงคราม เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ เป็นเหล็กที่มีความแกร่ง มีความเหนียวและเกิดสนิมยาก เชื่อกันมาแต่โบราณว่าเหล็กน้ำพี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหล เป็นโลหะมหัศจรรย์มีอานุภาพ มีพลังในตัว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่สามารถป้องกันคุณไสยและสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาได้ ปัจจุบันในชุมชนนำก้อนแร่เหล็กน้ำพี้มาถลุงตีเป็นดาบเหล็กน้ำพี้ เป็นมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง การออกแบบเรื่องเหล็กน้ำพี้ สะท้อนสิ่งเกี่ยวข้อง เช่น รูปยันต์ มีด/ดาบ สีขาวดำ ที่แสดงถึงพลัง ความเชื่อเกี่ยวกับอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของแร่เหล็กน้ำพี้ 25/01/2562 15:19:14 อ่านต่อ...
58 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ นาฬิกาสามมิติลายวัดพระศรีสรรเพชญ์ (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 15:18:10 อ่านต่อ...
59 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมอนอิง ลายดาบเหล็กน้ำพี้ (ของใช้ตกแต่ง) เหล็กน้ำพี้ เป็นสินแร่เหล็กตามธรรมชาติ มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่สมัยโบราณ มีการนำแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ไปถลุงทำอาวุธเพื่อใช้ในการศึกสงคราม เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ เป็นเหล็กที่มีความแกร่ง มีความเหนียวและเกิดสนิมยาก เชื่อกันมาแต่โบราณว่าเหล็กน้ำพี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหล เป็นโลหะมหัศจรรย์มีอานุภาพ มีพลังในตัว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่สามารถป้องกันคุณไสยและสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาได้ ปัจจุบันในชุมชนนำก้อนแร่เหล็กน้ำพี้มาถลุงตีเป็นดาบเหล็กน้ำพี้ เป็นมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง การออกแบบเรื่องเหล็กน้ำพี้ สะท้อนสิ่งเกี่ยวข้อง เช่น รูปยันต์ มีด/ดาบ สีขาวดำ ที่แสดงถึงพลัง ความเชื่อเกี่ยวกับอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของแร่เหล็กน้ำพี้ 25/01/2562 15:18:00 อ่านต่อ...
60 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายวัดพระศรีสรรเพชญ์ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:17:16 อ่านต่อ...