ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (124) ของใช้ตกแต่ง (219) เครื่องประดับ (34) อาหาร (23)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (3) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (1) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

51 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดโลมาสีชมพู (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 23/01/2562 14:40:33 อ่านต่อ...
52 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่บาติกข้าว (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 23/01/2562 14:37:58 อ่านต่อ...
53 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจเต่าบาติก (เครื่องประดับ) 23/01/2562 14:36:37 อ่านต่อ...
54 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจมะม่วงหิมพานต์บาติกข้าว (เครื่องประดับ) 23/01/2562 14:35:03 อ่านต่อ...
55 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจดอกจำปูน (ของใช้ตกแต่ง) แรงบันดาลไจในการพวงกุญแจดอกจำปูน เป็นการดึงเสน่ห์ของดอกจำปูน คือการนำกลีบดอกที่สวยงามมาสร้างสรรค์เป็นพวงกุญแจ โดยการนำวิถีชีวิต นอกจากนี้ ดอกจำปูนยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดที่ใครก็รู้จักกันดี ประกอบผ้าปาเต๊ะที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จึงนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 23/01/2562 14:30:11 อ่านต่อ...
56 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมอนลายเกาะสิมิลัน (ของใช้ตกแต่ง) 23/01/2562 14:25:44 อ่านต่อ...
57 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าสกรีนลายปราสาทหินพิมาย (ของใช้ตกแต่ง) 23/01/2562 14:16:19 อ่านต่อ...
58 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดน้องบานาน่า (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 23/01/2562 14:14:10 อ่านต่อ...
59 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดสกรีนลายปราสาทหินพิมาย (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 23/01/2562 14:14:05 อ่านต่อ...
60 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าน้องบานาน่า (ของใช้ตกแต่ง) 23/01/2562 14:12:50 อ่านต่อ...