ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (201) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

41 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ลายดาบเหล็กน้ำพี้ (ของใช้ตกแต่ง) เหล็กน้ำพี้ เป็นสินแร่เหล็กตามธรรมชาติ มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่สมัยโบราณ มีการนำแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ไปถลุงทำอาวุธเพื่อใช้ในการศึกสงคราม เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ เป็นเหล็กที่มีความแกร่ง มีความเหนียวและเกิดสนิมยาก เชื่อกันมาแต่โบราณว่าเหล็กน้ำพี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหล เป็นโลหะมหัศจรรย์มีอานุภาพ มีพลังในตัว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่สามารถป้องกันคุณไสยและสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาได้ ปัจจุบันในชุมชนนำก้อนแร่เหล็กน้ำพี้มาถลุงตีเป็นดาบเหล็กน้ำพี้ เป็นมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง การออกแบบเรื่องเหล็กน้ำพี้ สะท้อนสิ่งเกี่ยวข้อง เช่น รูปยันต์ มีด/ดาบ สีขาวดำ ที่แสดงถึงพลัง ความเชื่อเกี่ยวกับอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของแร่เหล็กน้ำพี้ 25/01/2562 15:20:25 อ่านต่อ...
42 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายนกกระยาง (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:20:25 อ่านต่อ...
43 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สมุดโน้ต หน้าปกลายดาบเหล็กน้ำพี้ (ของใช้ตกแต่ง) เหล็กน้ำพี้ เป็นสินแร่เหล็กตามธรรมชาติ มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่สมัยโบราณ มีการนำแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ไปถลุงทำอาวุธเพื่อใช้ในการศึกสงคราม เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ เป็นเหล็กที่มีความแกร่ง มีความเหนียวและเกิดสนิมยาก เชื่อกันมาแต่โบราณว่าเหล็กน้ำพี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหล เป็นโลหะมหัศจรรย์มีอานุภาพ มีพลังในตัว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่สามารถป้องกันคุณไสยและสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาได้ ปัจจุบันในชุมชนนำก้อนแร่เหล็กน้ำพี้มาถลุงตีเป็นดาบเหล็กน้ำพี้ เป็นมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง การออกแบบเรื่องเหล็กน้ำพี้ สะท้อนสิ่งเกี่ยวข้อง เช่น รูปยันต์ มีด/ดาบ สีขาวดำ ที่แสดงถึงพลัง ความเชื่อเกี่ยวกับอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของแร่เหล็กน้ำพี้ 25/01/2562 15:19:14 อ่านต่อ...
44 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ นาฬิกาสามมิติลายวัดพระศรีสรรเพชญ์ (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 15:18:10 อ่านต่อ...
45 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมอนอิง ลายดาบเหล็กน้ำพี้ (ของใช้ตกแต่ง) เหล็กน้ำพี้ เป็นสินแร่เหล็กตามธรรมชาติ มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่สมัยโบราณ มีการนำแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ไปถลุงทำอาวุธเพื่อใช้ในการศึกสงคราม เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ เป็นเหล็กที่มีความแกร่ง มีความเหนียวและเกิดสนิมยาก เชื่อกันมาแต่โบราณว่าเหล็กน้ำพี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหล เป็นโลหะมหัศจรรย์มีอานุภาพ มีพลังในตัว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่สามารถป้องกันคุณไสยและสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาได้ ปัจจุบันในชุมชนนำก้อนแร่เหล็กน้ำพี้มาถลุงตีเป็นดาบเหล็กน้ำพี้ เป็นมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง การออกแบบเรื่องเหล็กน้ำพี้ สะท้อนสิ่งเกี่ยวข้อง เช่น รูปยันต์ มีด/ดาบ สีขาวดำ ที่แสดงถึงพลัง ความเชื่อเกี่ยวกับอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของแร่เหล็กน้ำพี้ 25/01/2562 15:18:00 อ่านต่อ...
46 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายวัดพระศรีสรรเพชญ์ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:17:16 อ่านต่อ...
47 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดลายดาบเหล็กน้ำพี้ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) เหล็กน้ำพี้ เป็นสินแร่เหล็กตามธรรมชาติ มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่สมัยโบราณ มีการนำแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ไปถลุงทำอาวุธเพื่อใช้ในการศึกสงคราม เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ เป็นเหล็กที่มีความแกร่ง มีความเหนียวและเกิดสนิมยาก เชื่อกันมาแต่โบราณว่าเหล็กน้ำพี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหล เป็นโลหะมหัศจรรย์มีอานุภาพ มีพลังในตัว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่สามารถป้องกันคุณไสยและสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาได้ ปัจจุบันในชุมชนนำก้อนแร่เหล็กน้ำพี้มาถลุงตีเป็นดาบเหล็กน้ำพี้ เป็นมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง การออกแบบเรื่องเหล็กน้ำพี้ สะท้อนสิ่งเกี่ยวข้อง เช่น รูปยันต์ มีด/ดาบ สีขาวดำ ที่แสดงถึงพลัง ความเชื่อเกี่ยวกับอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของแร่เหล็กน้ำพี้ 25/01/2562 15:16:50 อ่านต่อ...
48 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดลายวัดพระศรีสรรเพชญ์ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:16:19 อ่านต่อ...
49 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดลายทะเลบัวแดง (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:14:57 อ่านต่อ...
50 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายช้างถ้ำเอราวัณ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:14:13 อ่านต่อ...