ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (201) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

31 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ โปสการ์ด (ของใช้ตกแต่ง) 28/01/2562 09:35:19 อ่านต่อ...
32 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดคอตตอน “สกรีนเทียนพรรษา” ด้านหน้าด้านหลัง (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) จังหวัดอุบลราชธานี มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตั้งตระงาน อย่างสวยงาม ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี และมีงานประเพณีแห่เข้าเทียนพรรษา เป็นที่รู้จักทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีมายาวนาน ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด โดยกำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา และแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือวันเข้าพรรษา 25/01/2562 15:29:51 อ่านต่อ...
33 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ “มัดหมี่ลายเทียนพรรษา” (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) จังหวัดอุบลราชธานี มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตั้งตระงาน อย่างสวยงาม ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี และมีงานประเพณีแห่เข้าเทียนพรรษา เป็นที่รู้จักทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีมายาวนาน ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด โดยกำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา และแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือวันเข้าพรรษา 25/01/2562 15:28:21 อ่านต่อ...
34 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดพิมพ์ลายเสมาพันปี (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:27:25 อ่านต่อ...
35 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าดินสอเสมาพันปี (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 15:26:28 อ่านต่อ...
36 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสตางค์ปักลวดลายสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งาห้วยขาแข้ง (ของใช้ตกแต่ง) เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีและมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีที่อยู่ทางทิศตะวันตกถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของผืนป่าตะวันตกของประเทศไทยและเป็นผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ยังเป็นต้นน้ำของแหล่งน้ำสำคัญ ๓ สาย คือลำน้ำทับเสลา ลำน้ำห้วยขาแข้ง และลำน้ำแม่กลองอุ้มผาง ความหลากหลายทางชีวภาพของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด บางชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ เช่น สมเสร็จ, แก้งหม้อ, เลียงผา, กระทิง, วัวแดง, ควายป่า ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ทางธรรมชาติแห่งสุดท้ายแล้วในประเทศไทยและเป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 25/01/2562 15:26:27 อ่านต่อ...
37 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าฝากไทย (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:25:25 อ่านต่อ...
38 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สมุดโน๊ตปักลวดลายสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (ของใช้ตกแต่ง) 25/01/2562 15:25:06 อ่านต่อ...
39 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสกรีนลวดลายสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (ของใช้ตกแต่ง) เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีและมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีที่อยู่ทางทิศตะวันตกถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของผืนป่าตะวันตกของประเทศไทยและเป็นผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ยังเป็นต้นน้ำของแหล่งน้ำสำคัญ ๓ สาย คือลำน้ำทับเสลา ลำน้ำห้วยขาแข้ง และลำน้ำแม่กลองอุ้มผาง ความหลากหลายทางชีวภาพของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด บางชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ เช่น สมเสร็จ, แก้งหม้อ, เลียงผา, กระทิง, วัวแดง, ควายป่า ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ทางธรรมชาติแห่งสุดท้ายแล้วในประเทศไทยและเป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 25/01/2562 15:23:34 อ่านต่อ...
40 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดลายตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 25/01/2562 15:23:11 อ่านต่อ...