ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (206) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

31 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) กระเป๋าถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นของฝากของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฝากไทยของศูนย์บันดาลไทย จึงมีแนวคิดในการผลิตกระเป๋าผ้าดิบเพราะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ราคาย่อมเยา หาซื้อได้ง่าย ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเพิ่ม คำว่า “วัดล้านขวด” หลังคำว่า วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว โดยมีเหตุผลว่า ชื่อวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว เป็นชื่อที่เป็นทางการผู้คนไม่ค่อยรู้จัก แต่ถ้าเพิ่มคำว่า วัดล้านขวด สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย และพิมพ์ลวดลายของวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ลงบนกระเป๋าทั้งสองด้าน เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการออกแบบลายเส้นของวัดป่ามหาเจดีย์แก้วตามแบบของศูนย์บันดาลไทย กับลวดลายที่ได้จากภาพถ่ายจริง โดยผลิต ๒ สี คือสีเขียวและสีน้ำตาลพิมพ์ลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ซึ่งเป็นสีของขวดที่ใช้ในการสร้างวัด 25/01/2562 14:15:40 อ่านต่อ...
32 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สมุดโน๊ตลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (ของใช้ตกแต่ง) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นดินแดนสี่เผ่าไทย ที่มีศิลปวัฒนธรรมโดดเด่น โดยเฉพาะศาสนสถานที่มีรูปแบบไม่เหมือนใคร คือการใช้ขวดหลากหลายสีมาเป็นวัสดุในการสร้างวัด จึงเรียกว่า วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือเรียกว่า วัดล้านขวด และด้วยความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว จึงนำสัญลักษณ์ของวัดมาออกแบบลวดลายลงบนสมุดโน๊ต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ สวยงาม มีคุณค่า เหมาะสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึก หรือใช้จดบันทึก 25/01/2562 14:13:45 อ่านต่อ...
33 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ถุงผ้าลายช้างสุรินทร์ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ช้าง เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดสุรินทร์ มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือ ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวที่สามารถเดินชมวิถีความเป็นอยู่ ความผูกพัน ของคนในชุมชนและช้าง รวมทั้งประเพณี และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกัน จนช้างที่พวกตนเลี้ยงไว้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ในครอบครัวของตน ก่อให้เกิดสายใยความผูกพันที่แน่นเฟ้นขึ้น ระหว่างคนกับช้าง และได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก 25/01/2562 15:00:30 อ่านต่อ...
34 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ แก้วน้ำลายช้างสุรินทร์ (ของใช้ตกแต่ง) ช้าง เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดสุรินทร์ มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือ ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวที่สามารถเดินชมวิถีความเป็นอยู่ ความผูกพัน ของคนในชุมชนและช้าง รวมทั้งประเพณี และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกัน จนช้างที่พวกตนเลี้ยงไว้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ในครอบครัวของตน ก่อให้เกิดสายใยความผูกพันที่แน่นเฟ้นขึ้น ระหว่างคนกับช้าง และได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก 25/01/2562 14:59:16 อ่านต่อ...
35 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดอภัยภูเบศร์ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 28/01/2562 09:56:30 อ่านต่อ...
36 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) วังเก่ายะหริ่ง ตั้งอยู่ในตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สร้างโดยพระยาพิพิธเสนามตยาธิบดีสุรสงคราม ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นอาคารสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบเรือนไทยมุสลิมผสมกับแบบบ้านแบบยุโรป เพราะในยุคนั้นปัตตานีเป็นเมืองท่าสำคัญของภูมิภาคที่พ่อค้าวาณิชจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้ามาค้าขายพร้อมนำศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมจากโลกตะวันตก อาทิ บันไดโค้งแบบยุโรป ช่องแสงประดับด้วยกระจกสี ช่องระบายอากาศและหน้าจั่วทำด้วยไม้ฉลุเป็นลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบศิลปะชวาและศิลปะแบบตะวันตก 23/01/2562 11:32:45 อ่านต่อ...
37 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 28/01/2562 10:04:50 อ่านต่อ...
38 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมอนอภัยภูเบศร์ (ของใช้ตกแต่ง) 28/01/2562 09:54:05 อ่านต่อ...
39 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เรือฉลอมจิ๋ว (ของใช้ตกแต่ง) 28/01/2562 09:50:16 อ่านต่อ...
40 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กรอบไม้เศษกะลาภาพพระที่นั่งถ้ำพระยานคร ขนาด 25*25 (ของใช้ตกแต่ง) 28/01/2562 09:48:16 อ่านต่อ...