ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (201) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

11 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืด สกรีนลาย เวียงโกศัย (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) เสื้อยืด สกรีนรูปแบบโครงสร้างของบ้านวงศ์บุรี บ้านของอดีตเจ้าเมืองแพร่ สถาปัตยกรรมแบบไทยผสมยุโรป เป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ ๒ ชั้น สีชมพูอ่อน ซึ่งเป็นสีตั้งแต่เดิม ประดับตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลายแบบยุโรป ที่เรียกว่าลาย “ขนมปังขิง” (Ginger bread) อยู่ทั่วตัวอาคาร เช่นหน้าจั่ว สันหลังคา ชายน้ำ ช่องลม กรอบเช็ดหน้าเหนือประตู หน้าต่าง และระเบียง ภายในอาคาร ซึ่งปรากฏลวดลายพรรณพฤกษา และเครือเถาว์ ปัจจุบันยังคงดูแลรักษาสภาพดั้งเดิมไว้และได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้านวงศ์บุรีจัดว่าเป็นอาคารเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดแพร่ และเป็น 1 ใน 10 สุดยอดสถาปัตยกรรมอาคารเก่าแก่ในเมืองแพร่ 24/01/2562 09:24:59 อ่านต่อ...
12 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สมุดลายสัญลักษณ์ (ของใช้ตกแต่ง) แนวคิดหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากต้นแบบผลิตภัณฑ์ฝากไทยของศูนย์บันดาลไทย ได้เลือกจากการออกแบบเสื้อยืดลำปาง แบบที่ ๑ ตามต้นแบบจากหนังสือฝากไทย ถอดรหัสเสน่ห์ ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ของกระทรวงวัฒนธรรม นำมาต่อยอดจากสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ทำเป็นปกสมุดบันทึกทั้งปกหน้า และปกหลัง เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดลำปาง 25/01/2562 14:05:56 อ่านต่อ...
13 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ จานตราไก่ (ของใช้ตกแต่ง) แนวคิดหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เซรามิก ใช้แบบตามต้นแบบจากหนังสือฝากไทย ถอดรหัสเสน่ห์ ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหลัก จังหวัดลำปางมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์เซรามิก ที่มีความสวยงาม มีคุณภาพ มีลวดลายบนเซรามิกหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามแบบของผู้ผลิต งานนี้ได้เลือกเอา ๑ ชิ้นงานจากแบบต้นฉบับ คือ ผลิตภัณฑ์จานเซรามิกสีขาวรูปตราไก่สีน้ำเงินเข้ม เพื่อสร้างงานที่เรียบง่ายเหมาะเป็นของฝาก ของที่ระลึก 25/01/2562 14:06:42 อ่านต่อ...
14 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อปักลายเจดีย์กู่กุด (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) วัดจามเทวี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๒๙๘ โดยใช้ช่างฝีมือชาวละโว้ บ้างก็ว่าเจ้าอนันตยศและเจ้ามหันตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวี ได้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระนาง เดิมมียอดพระเจดีย์หุ้มด้วยทองคำ ลักษณะพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆอยู่ในซุ้มพระทั้งสี่ด้าน ด้านละ 15 องค์ รวม 60 องค์ ภายในบรรจุอัฐิของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญไชย ต่อมาจะเป็นสมัย ใดไม่ทราบแน่ชัดยอดพระเจดีย์ได้หักหายไป ชาวบ้าน จึงเรียกว่า กู่กุด พระเจดีย์องค์นี้มีชื่อเป็นทางการว่า พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ (ด้านหลังเสื้อ) 25/01/2562 14:08:55 อ่านต่อ...
15 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กรอบรูปผ้าปักประเพณีสลากย้อม (ของใช้ตกแต่ง) กระเป๋าถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นของฝากของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฝากไทยของศูนย์บันดาลไทย จึงมีแนวคิดในการผลิตกระเป๋าผ้าดิบเพราะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ราคาย่อมเยา หาซื้อได้ง่าย ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเพิ่ม คำว่า “วัดล้านขวด” หลังคำว่า วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว โดยมีเหตุผลว่า ชื่อวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว เป็นชื่อที่เป็นทางการผู้คนไม่ค่อยรู้จัก แต่ถ้าเพิ่มคำว่า วัดล้านขวด สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย และพิมพ์ลวดลายของวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ลงบนกระเป๋าทั้งสองด้าน เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการออกแบบลายเส้นของวัดป่ามหาเจดีย์แก้วตามแบบของศูนย์บันดาลไทย กับลวดลายที่ได้จากภาพถ่ายจริง โดยผลิต ๒ สี คือสีเขียวและสีน้ำตาลพิมพ์ลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ซึ่งเป็นสีของขวดที่ใช้ในการสร้างวัด 25/01/2562 14:07:42 อ่านต่อ...
16 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) เสื้อเป็นของฝากของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต การพัฒนาต่อยอดเสื้อยืดลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว จึงมีแนวคิดในการต่อยอดสี จากเสื้อสีเขียวมาเป็นเสื้อสีขาว โดยเหตุผลว่า วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน สีขาวจึงเปรียบเสมือนความสะอาด บริสุทธิ์และเป็นสีที่สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส และนำสัญลักษณ์ของวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว มาพัฒนาจากสีทองให้เป็นสีเขียวเหมือนสีของวัด เพื่อให้ดูโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้ตามความชอบและความต้องการได้ 25/01/2562 14:17:11 อ่านต่อ...
17 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) กระเป๋าถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นของฝากของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฝากไทยของศูนย์บันดาลไทย จึงมีแนวคิดในการผลิตกระเป๋าผ้าดิบเพราะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ราคาย่อมเยา หาซื้อได้ง่าย ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเพิ่ม คำว่า “วัดล้านขวด” หลังคำว่า วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว โดยมีเหตุผลว่า ชื่อวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว เป็นชื่อที่เป็นทางการผู้คนไม่ค่อยรู้จัก แต่ถ้าเพิ่มคำว่า วัดล้านขวด สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย และพิมพ์ลวดลายของวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ลงบนกระเป๋าทั้งสองด้าน เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการออกแบบลายเส้นของวัดป่ามหาเจดีย์แก้วตามแบบของศูนย์บันดาลไทย กับลวดลายที่ได้จากภาพถ่ายจริง โดยผลิต ๒ สี คือสีเขียวและสีน้ำตาลพิมพ์ลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ซึ่งเป็นสีของขวดที่ใช้ในการสร้างวัด 25/01/2562 14:15:40 อ่านต่อ...
18 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สมุดโน๊ตลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (ของใช้ตกแต่ง) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นดินแดนสี่เผ่าไทย ที่มีศิลปวัฒนธรรมโดดเด่น โดยเฉพาะศาสนสถานที่มีรูปแบบไม่เหมือนใคร คือการใช้ขวดหลากหลายสีมาเป็นวัสดุในการสร้างวัด จึงเรียกว่า วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือเรียกว่า วัดล้านขวด และด้วยความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว จึงนำสัญลักษณ์ของวัดมาออกแบบลวดลายลงบนสมุดโน๊ต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ สวยงาม มีคุณค่า เหมาะสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึก หรือใช้จดบันทึก 25/01/2562 14:13:45 อ่านต่อ...
19 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ถุงผ้าลายช้างสุรินทร์ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ช้าง เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดสุรินทร์ มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือ ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวที่สามารถเดินชมวิถีความเป็นอยู่ ความผูกพัน ของคนในชุมชนและช้าง รวมทั้งประเพณี และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกัน จนช้างที่พวกตนเลี้ยงไว้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ในครอบครัวของตน ก่อให้เกิดสายใยความผูกพันที่แน่นเฟ้นขึ้น ระหว่างคนกับช้าง และได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก 25/01/2562 15:00:30 อ่านต่อ...
20 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ แก้วน้ำลายช้างสุรินทร์ (ของใช้ตกแต่ง) ช้าง เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดสุรินทร์ มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือ ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวที่สามารถเดินชมวิถีความเป็นอยู่ ความผูกพัน ของคนในชุมชนและช้าง รวมทั้งประเพณี และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกัน จนช้างที่พวกตนเลี้ยงไว้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ในครอบครัวของตน ก่อให้เกิดสายใยความผูกพันที่แน่นเฟ้นขึ้น ระหว่างคนกับช้าง และได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก 25/01/2562 14:59:16 อ่านต่อ...