ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (206) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

11 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ชุดถาดลายดาว (ของใช้ตกแต่ง) ชุมชนวัดพระธาตุขิงแกงเป็นชุมชนที่มีต้นไม้ไผ่ เป็นจำนวนมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไม้ไผ่มาเป็นองค์ประกอบทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน นำมาสร้างเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ในชุมชนมีตะกร้าใส่ของชิ้นหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน โดยการคิดของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นลายที่มีมานานนับ 100 ปี ลายตะกร้าที่เรียกว่าลายดาว เคยหายไปจากชุมชนระยะหนึ่ง ต่อมานางจันทร์เป็ง ทวีจันทร์ จึงนำมาถอดลายใหม่ และได้นำมาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน และเยาวชนได้อนุรักษ์ตะกร้าลายดาว ให้เป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ไว้ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนวัดพระธาตุขิงแกง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ 29/03/2562 13:44:13 อ่านต่อ...
12 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ตะกร้าลายดาว 9.5 นิ้ว (ของใช้ตกแต่ง) ชุมชนวัดพระธาตุขิงแกงเป็นชุมชนที่มีต้นไม้ไผ่ เป็นจำนวนมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไม้ไผ่มาเป็นองค์ประกอบทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน นำมาสร้างเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ในชุมชนมีตะกร้าใส่ของชิ้นหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน โดยการคิดของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นลายที่มีมานานนับ 100 ปี ลายตะกร้าที่เรียกว่าลายดาว เคยหายไปจากชุมชนระยะหนึ่ง ต่อมานางจันทร์เป็ง ทวีจันทร์ จึงนำมาถอดลายใหม่ และได้นำมาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน และเยาวชนได้อนุรักษ์ตะกร้าลายดาว ให้เป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ไว้ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนวัดพระธาตุขิงแกง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ 29/03/2562 11:18:53 อ่านต่อ...
13 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ตะกร้าลายดาว 11 นิ้ว (ของใช้ตกแต่ง) ชุมชนวัดพระธาตุขิงแกงเป็นชุมชนที่มีต้นไม้ไผ่ เป็นจำนวนมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไม้ไผ่มาเป็นองค์ประกอบทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน นำมาสร้างเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ในชุมชนมีตะกร้าใส่ของชิ้นหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน โดยการคิดของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นลายที่มีมานานนับ 100 ปี ลายตะกร้าที่เรียกว่าลายดาว เคยหายไปจากชุมชนระยะหนึ่ง ต่อมานางจันทร์เป็ง ทวีจันทร์ จึงนำมาถอดลายใหม่ และได้นำมาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน และเยาวชนได้อนุรักษ์ตะกร้าลายดาว ให้เป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ไว้ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนวัดพระธาตุขิงแกง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ 29/03/2562 11:11:59 อ่านต่อ...
14 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พานไม้ไผ่ลายดาวทรงสูง สูง 90 เซนติเมตร (ของใช้ตกแต่ง) ชุมชนวัดพระธาตุขิงแกงเป็นชุมชนที่มีต้นไม้ไผ่ เป็นจำนวนมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไม้ไผ่มาเป็นองค์ประกอบทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน นำมาสร้างเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ในชุมชนมีตะกร้าใส่ของชิ้นหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน โดยการคิดของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นลายที่มีมานานนับ 100 ปี ลายตะกร้าที่เรียกว่าลายดาว เคยหายไปจากชุมชนระยะหนึ่ง ต่อมานางจันทร์เป็ง ทวีจันทร์ จึงนำมาถอดลายใหม่ และได้นำมาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน และเยาวชนได้อนุรักษ์ตะกร้าลายดาว ให้เป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ไว้ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนวัดพระธาตุขิงแกง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ 25/03/2562 11:08:21 อ่านต่อ...
15 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าลูกมะกอน (ผ้า/เครื่องแต่งกาย) ชาวไทยทรงดำ ที่บ้านตลาดควาย หมู่ที่ 5 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้อบรมสั่งสอนกันมา โดยเฉพาะผู้หญิงที่จะต้องมีความรู้ด้านการปักหน้าหมอนติดตัว เมื่อถึงเวลาออกเรือนจะต้องทำให้สามี และลูกไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่ผ้าที่ทอจะนำเย็บปักถักร้อย ตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มให้สมาชิกในครอบครัว หรือนำผ้าทอเหล่านั้นไปประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆ เช่น มุ้ง หมอน ที่นอน ผ้าขาวม้า ย่าม ฯลฯ การประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ มีการตกแต่งโดยการนำผ้าสีต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นลายดอกไม้แบบเรขาคณิต ประดับด้วยกระจกหรือเลื่อมตรงกลางของลาย สำหรับลายที่นิยมประดิษฐ์ได้แก่ ลายดอกบัว ลายดอกแปด ลายดอกมะลิ ลายขาบัว และลายดอกพรม เป็นต้น สีที่นิยมใช้ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเขียว และสีขาว ลายประดิษฐ์นี้ชาวไทยทรงดำ เรียกว่า ลายผ้าหน้าหมอน เพราะนำมาใช้แต่งปิดหัวท้ายหมอน นอกจากนั้นยังนำใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อฮี กระเป๋าคาดเอวผู้ชาย ตกแต่งมุ้งสำหรับคู่บ่าวสาวอีกด้วย 14/09/2561 20:04:37 อ่านต่อ...
16 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเชือกกล้วย (หูยาว ด้านในบุผ้า) (ของใช้ตกแต่ง) ชุมชนคุณธรรมวัดเจ็ดเสมียน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศูนย์รวมจิตใจทางศาสนา อยู่ที่วัดเจ็ดเสมียน และชุมชนเจ็ดเสมียนเป็นพื้นที่ต้นแบบอำเภอคุณธรรม ของอำเภอโพธาราม เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีตลาดชุมชน ๑๑๙ ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากหัวไชโป้ มีสินค้าชุมชนอีก เช่น ผ้าขาวม้า ขนมเค้ก ตุ๊กตาผ้า ไข่เค็ม ในชุมชนมี"บ้านช่างสกุลบายศรี" เป็นกลุ่มที่มีฝีมือด้านงานหัตถกรรม งานประดิษฐ์ ทำบายศรีใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย จึงคิดสร้างสรรค์ทำเป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนที่สนใจ 27/12/2561 10:51:51 อ่านต่อ...
17 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมอนลายเกาะสิมิลัน (ของใช้ตกแต่ง) แรงบันดาลไจในการทำหมอนอิงมาจากสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ และติด 1 ใน 10 ของโลก การดึงเสน่ห์ของหมู่เกาะสิมิลัน คือการนำภาพภูมิประเทศที่มีหาดทรายขาวละเอียดเนียนนุ่ม น้ำทะเลสีใส ปะการังสวยงามหลากหลายชนิด ตอนบนที่ตรงกับแนวหาดมีหินรูปเรือใบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มาถึงเกาะสิมิลันแล้วและเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มาใช้ในการออกแบบเพื่อสื่อให้เห็นถึงความสวยงามของหมู่เกาะแห่งนี้ 23/01/2562 14:25:44 อ่านต่อ...
18 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือพื้นบ้านไท-ยวนสระบุรี (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) นำจุดเด่นของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ที่มีจุดเด่นที่น้ำตกไหลลดหลั่นมาตามลำธารถึง ๗ ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 2 – 5 เมตร และชั้นล่างของน้ำตกมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำที่กว้างขวางและร่มรื่น เหมาะสำหรับเล่นน้ำของนักท่องเที่ยว และนำผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวนที่อพยพจากเมืองเชียงแสนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีจุดเด่นที่กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวนยังคงอนุรักษ์วิธีการทอผ้าตามที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งมีกระบวนการทอผ้าที่เป็นธรรมชาติ ตั้งแต่เก็บดอกฝ้าย การอิ้วฝ้าย การดีดฝ้าย การล้อฝ้าย การเข็นฝ้าย การเปียฝ้าย การย้อมสี การกวักฝ้าย การกรอด้ายเข้าหลอด การเตรียมเส้นยืน การเตรียมเส้นด้ายเข้ากระสวย และการทอผ้า 25/01/2562 14:45:07 อ่านต่อ...
19 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กล่องใส่ทิชชู่ (ของใช้ตกแต่ง) จังหวัดลพบุรี เล่ากันว่า จากเรื่อง รามเกียรติ์ สมัยที่พระรามไปรบกับทศกัณฐ์จนชนะแล้ว เนื่องจากการช่วยเหลือหลายครั้งของหนุมาน พระรามจึงคิดจะให้รางวัลกับหนุมาน จึงให้มาดูแลเมืองละโว้ธานี หนุมานก็นำทหารลิงมาด้วยจำนวนหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ที่ลพบุรีมีลิง ซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานทหารของหนุมาน มาสร้างสรรค์สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อยืดที่ลักษณะของลิงในอิริยาบถต่าง ๆ 25/01/2562 13:45:14 อ่านต่อ...
20 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจรูปลิงและกล้วย (เครื่องประดับ) จังหวัดลพบุรี เล่ากันว่า จากเรื่อง รามเกียรติ์ สมัยที่พระรามไปรบกับทศกัณฐ์จนชนะแล้ว เนื่องจากการช่วยเหลือหลายครั้งของหนุมาน พระรามจึงคิดจะให้รางวัลกับหนุมาน จึงให้มาดูแลเมืองละโว้ธานี หนุมานก็นำทหารลิงมาด้วยจำนวนหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ที่ลพบุรีมีลิง ซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานทหารของหนุมาน มาสร้างสรรค์สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อยืดที่ลักษณะของลิงในอิริยาบถต่าง ๆ 25/01/2562 13:42:29 อ่านต่อ...