ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (55) ของใช้ตกแต่ง (82) เครื่องประดับ (8) อาหาร (22)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

161 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าขิดลายช้างวัดโฆษา (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ขิด เป็นภาษาพื้นบ้าน ตรงกับคำว่าสะกิด หมายถึง การงัดซ้อนขึ้น การสะกิดขึ้น ผ้าขิด จึงเป็นการเรียกขานชื่อผ้า ตามกระบวนการทอ คือ ผู้ทอใช้ไม้เก็บขิด สะกิดซ้อนเครือเส้นยืนขึ้นเป็นจังหวะ ตามลวดลายตลอดหน้าผ้า และพุ่งกระสวยสอดเส้นพุ่งตลอดแนวเส้นยืน ที่ถูกงัดซ้อนขึ้น ช่วงจังหวะของความถี่ห่างที่เครือเส้นยืนถูกกำหนดไว้ด้วยไม้เก็บขิด จึงเกิดเป็นลวดลายขิดขึ้น วิธีการทอผ้าแบบขิด จึงเป็นรูปแบบการทอผ้าที่สร้างลวดลายขณะทอผ้าบนกี่ (หูก) วิธีการเก็บขิดเพื่อสร้างลวดลายของชาวบ้านตำบลห้วยไร่ จะทอโดยคัดไม้ขิดโดยไม่มีการเก็บตะกอ ใช้เส้นใยฝ้ายมากกว่าเส้นใยไหม โยทอสำหรับใช้สอยเป็นหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมไหล่ นอกจากนี้ยังมีการทอผ้าลายขิดด้วยพิมพ์หน้าแคบ ใช้เป็นหัวซิ่น ตีนซิ่นอีกด้วย ลวดลายผ้าขิดบ้านท่าช้าง ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ลายผ้า ลายช้าง เป็นลวดลายที่เกิดจากความเชื่อถือ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้แก่ ลายปราสาท ลายพานพุ่มดอกไม้ 12/08/2561 17:33:40 อ่านต่อ...
162 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สร้อยไข่มุก (เครื่องประดับ) สร้อยไข่มุก 09/08/2561 11:41:58 อ่านต่อ...
163 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ชาสมุนไพร 3 รส ขนาดบรรจุกล่อง 36ซอง (อาหาร) ชาสมุนไพร ๓ รส เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านดอยจำปี ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอยจำปี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งรวมตัวกันดำเนินกิจการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ที่หาได้ง่ายในชุมชนและท้องถิ่น อาทิ ข่า ตะไคร้ ใบเตย มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ๓ รส ซึ่งเป็นน่าจะเป็นชาสมุนไพรเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยทีมีการนำ “ข่า” มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ชาสมุนไพร 3 รส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2545 และเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กลุ่มแม่บ้านเกษตรดอยจำปี เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์คุณภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข 05/08/2561 20:04:22 อ่านต่อ...
164 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบขลู่หอม (อาหาร) ต้นขลู่เป็นพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติแนวป่าชายเลน ซึ่งพบมาก ณ บ้านแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ จ.ตราด ซึ่งชาวชุมชนมีความเชื่อว่า ใบขลู่มีสรรพคุณทางยาหลายประการ เช่น ขับปัสสาวะ แก้เบาหวาน ขับนิ่ว ต่อต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น โดยการนำภูมิปัญญาของชาวบ้าน มาเลือกใช้ใบขลู่แก่ นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเพื่อสุขภาพ 05/08/2561 19:44:34 อ่านต่อ...
165 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ไข่เค็มดินสอพอง (อาหาร) เดิมชุมชนไม่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง คุณจำเรียง จอมมงคลซึ่งเป็นผู้นำชุมชนได้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการจึงมีความรู้พื้นฐานในการทำไข่เค็ม และได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และปรับปรุงสูตรไข่เค็มเป็นของตนเอง ซึ่งมีต้นทุนต่ำ เป็นอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน สะดวกต่อการรับประทาน สามารถจำหน่ายได้ในท้องตลาดทั่วๆไป และสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 05/08/2561 19:29:43 อ่านต่อ...
166 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลมะพร้าว (อาหาร) ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีลักษณะภูมิประเทศแบบราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกมะม่วง ลิ้นจี่ กล้วย และมะพร้าว โดยเฉพาะการปลูกมะพร้าว ซึ่งปลูกกันเป็นจำนวนมาก และมีระยะเวลายาวนาน ชาวบ้านส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพใน ๒ ลักษณะ คือ การขายผลมะพร้าวและการทำน้ำตาลมะพร้าว เล่ากันว่าสมัยก่อนมีการปลูกต้นมะพร้าวกันเป็นจำนวนมาก ก็ได้มีคนปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วนำมีดไปฟันจั่นและช่อมะพร้าว และเห็นมีน้ำออกมาจากช่อมะพร้าวจึงเอานิ้วไปจิ้มแล้วลองชิมดู ปรากฏว่าน้ำนั้นมีความหวานหอมจึงนำเอาภาชนะมารองรับไว้ แล้วลองนำมาต้มและเคี่ยวจนแห้งจนกลายเป็นน้ำตาล ซึ่งได้มีการสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ 05/08/2561 19:09:59 อ่านต่อ...
167 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ เซท1 (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) เริ่มจากการผลิตขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ส่วนตัว จนมีผู้พบเห็นจึงสนใจเห็นว่าเป็นผลิภัณฑ์ที่สวยงามน่าใช้ จึงได้สั่งผลิตภัณฑ์เข้ามา หลังจากนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกที่สนใจเย็บผ้ามารวมกลุ่มกัน เพื่อจะได้เป็นเอกลักษณ์ทำกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ และให้คนทั่วไปจำกลุ่มได้ โดยวัสดุที่ใช้เป็นผ้าท้องถิ่นของจังหวัดสตูล โดยเป็นผลิตที่มี มผช.จากสำนักงานอุตสาหกรรมรับรอง และได้ OTOP สามดาวด้วย 05/08/2561 18:26:37 อ่านต่อ...
168 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้า(ทำมือ) (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ตนเองเกิดมาจากครอบครัวที่มีคุณแม่เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้า และได้เห็นมาตั้งแต่เด็กๆ และเกิดความชอบ ได้ช่วยมารดาในการเย็บผ้าหลักเลิกเรียนมารดาได้ฝึกฝนจนตนเองมีความรู้ความชำนาญ และ ได้เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าในชุมชนบ้านกลาง เช่น ตัดชุดอนุบาล เสื้อนักเรียนในชุมชน/เย็บผ้าถุงส่งร้านใหญ่ ๆ ในเมืองกระบี่ ซึ่งมีเศษผ้าเหลือใช้เยอะมาก และในปีพ.ศ.๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เปิดโอกาสให้มีการอบรมหลักสูตรการทำกระเป๋า (ทำมือ) จากเศษผ้าที่เหลือใช้ตนเองได้เข้าไปฝึกอบรมและจนเกิดความชำนาญ และได้มาถ่ายทอดให้คนในชุมชน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและคนในชุมชน ปัจจุบันตนได้เชิญจากหน่วยงานราชการให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในการทำกระเป๋า “ทำมือ” 05/08/2561 17:57:42 อ่านต่อ...
169 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สร้อยคอ (เครื่องประดับ) ย้อนหลังไปกว่า ๓๐๐ ปี มีชาวเขมรกลุ่มหนึ่งได้อพยพหนีสงคราม ข้ามเทือกเขามาตั้งภูมิลำเนาอยู่ในฝั่งประเทศไทย ชาวเขมรกลุ่มดังกล่าวมีฝีมือและความเชี่ยวชาญในด้านการทำทองรูปพรรณ และเครื่องประดับ ได้สืบทอดความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น และตั้งหลักปักฐานอยู่ในบริเวณชุมชนเขวาสินรินทร์มาจนถึงปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และยุคสมัย เมื่อทองคำมีมูลค่าที่สูงขึ้น การทำทองรูปพรรณจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่า คือ “เงิน” จากชุมชนทำทอง จึงกลายมาเป็นชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงินนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา อำเภอเขวาสินรินทร์หลายหมู่บ้านจะผลิตเครื่องประดับเงิน และหินสี ซึ่งส่วนใหญ่จะทำการผลิตสร้อยคอ แหวน กำไล ประเกือมหรือประคำ เข็มขัด ต่างหู และเครื่องประดับเงิน หินสี และวัสดุประยุกต์อื่นๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง 05/08/2561 16:54:10 อ่านต่อ...
170 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้า (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ผ้าขาวม้า เป็นอาภรณ์อเนกประสงค์ มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนใหญ่ทอมาจากฝ้าย แต่บางครั้งอาจทอจากเส้นไหม นิยมทอสลับสีกันเป็นลายตาหมากรุกหรือเป็นลายทาง โดยมากผลิตในแถบภาคเหนือหรือภาคอีสาน มีขนาดความกว้าง - ยาวแตกต่างกันออกไป ส่าหรับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่ใช้ (ถ้าเป็นผ้าไหมเนื้อดีจะมีราคาแพง ซึ่งนิยมใช้แตะพาดบ่า หรือพาดไหล่) แต่เดิมการผลิตผ้าขาวม้าในชุมชนคุณธรรมวัดบูรพาหนองบัว จะผลิตเพื่อใช้เองในครัวเรือนเท่านั้น แต่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จึงมีการรวมกลุ่มผลิตเพื่อส่งจำหน่ายในจังหวัดร้อยเอ็ด และทั่วประเทศ 05/08/2561 16:31:27 อ่านต่อ...