ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (129) ของใช้ตกแต่ง (225) เครื่องประดับ (35) อาหาร (23)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (3) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (1) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

161 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ โคมไฟประดับฉลุลายแบบตั้งโต๊ะ รา (ของใช้ตกแต่ง) เริ่มจากที่แฟนของนายมะรอสือรี กายูคละ ได้ไปหาหมอบ้าน เพื่อรักษาโรคนิ่ว บังเอิญได้ไปเห็นแบอารง (แฟนของหมอ) นั่งแกะสลักไม้อะไรบ้างจึงถามว่า “ทำอะไร” แบอารงจึงตอบว่า “แกะสลักไม้อยู่” หลักจากนั้นแบอารงจึงทาบถามว่า “สนใจไหม” ถ้าสนใจเขากำลังรับสมัครสมาชิกอยู่ แฟนของนายมะรอสือรี กายู จึงกลับไปถามนายมะรอสือรี กายู ว่าสนใจไหมถ้าสนใจให้ไปหาครูสอนซึ่งอยู่ ตำบลลาโละ ครูชื่อนายอับดุลมานะ เจ๊ะปิ เป็นครูสอนแกะสลักไม้ในโครงการพระราชดำริ นายมะรอสือรี กายู เริ่มแกะสลักตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 02/01/2562 09:57:29 อ่านต่อ...
162 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ โคมไฟประดับฉลุลายแบบแขวน (ของใช้ตกแต่ง) เริ่มจากที่แฟนของนายมะรอสือรี กายูคละ ได้ไปหาหมอบ้าน เพื่อรักษาโรคนิ่ว บังเอิญได้ไปเห็นแบอารง (แฟนของหมอ) นั่งแกะสลักไม้อะไรบ้างจึงถามว่า “ทำอะไร” แบอารงจึงตอบว่า “แกะสลักไม้อยู่” หลักจากนั้นแบอารงจึงทาบถามว่า “สนใจไหม” ถ้าสนใจเขากำลังรับสมัครสมาชิกอยู่ แฟนของนายมะรอสือรี กายู จึงกลับไปถามนายมะรอสือรี กายู ว่าสนใจไหมถ้าสนใจให้ไปหาครูสอนซึ่งอยู่ ตำบลลาโละ ครูชื่อนายอับดุลมานะ เจ๊ะปิ เป็นครูสอนแกะสลักไม้ในโครงการพระราชดำริ นายมะรอสือรี กายู เริ่มแกะสลักตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 14/09/2561 00:12:50 อ่านต่อ...
163 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าสีมายา กระเป๋าเป้สีน้ำตาล (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลหน้าถ้ำ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้นำศิลปกรรมในพื้นที่ ลงสู่ผืนผ้า วิเคราะห์ พัฒนา ยกระดับ เป็นกลุ่มสีมายา เพื่อผลิตของที่ระลึกของฝากผลิตภัณฑ์ผ้า จากทรัพยากรพืชในท้องถิ่น เช่น ใบบองกอง หูกวาง ขี้เหล็ก สะเดา ขนุน ราชพฤกษ์ และโดยเฉพาะ ดินมายา ดินมายา คือ ดินและหินที่ทับถมกันอยู่ภายในถ้ำ และบริเวณรอบ ๆ ภูเขา ชาวบ้านต่างรู้กันว่านำไปใส่ในนาข้าว หรือชุบหัวกล้า จะเป็นปุ๋ยอย่างดี จึงมีการบอกต่อ ชาวบ้านใกล้เคียงมาขุดนำไปใช้ ส่วนชาวบ้านหน้าถ้ำเองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพขุดปุ๋ยขี้มายาออกขาย สร้างรายได้เป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนที่นี้ที่สร้างรายได้ดี เลี้ยงครอบครัว ปัจจุบันอาชีพขายขี้มายาหมดไปแล้ว เพราะปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ ดินมายามีที่ภูเขากำปั่น ภูเขาวัดถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ความเป็นมายาของดินคือ การที่นำมาใส่ต้นไม้จะเจริญงอกงามดี น่าอัศจรรย์ นี้คือความเป็นมายา ชาวบ้านเลยเรียกว่าดินมายา หรือขี้มายา จากการตั้งข้อสังเกตของชาวบ้าน สมัยเด็ก ๆ เมืองสีของดินติดเสื้อขาว (เสื้อนักเรียน) จะซักไม่ออกสีจะติดแน่น จึงมีความคิดว่า น่าจะนำดินมายามาทำสีย้อม ในการทำผ้ามัดย้อมได้ และได้ทำการทดลองเหมือนกับการที่เราใช้ชิ้นส่วนของพืช ปรากฏว่าสามารถย้อมผ้าสีติดแน่น คุณภาพของสีก็อยู่ในระดับดีจึงนำมาเป็นสีย้อมผ้า เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลหน้าถ้ำ อีกทั้งนำลวดลาย ภาพเขียนฝาผนังถ้ำศิลป์ มาลงบนผืนผ้า สวยงาม แปลกตา สื่อความหมายทางด้านวัฒนธรรม ได้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ 02/01/2562 09:47:16 อ่านต่อ...
164 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ตะข้องขนาดเล็ก (ของใช้ตกแต่ง) เดิมทีชาวบ้านได้จักสานผลิตภัณฑ์ของใช้ โดยใช้ไม้ไผ่ ทำเป็นเข่งส่งขายตามตลาดและต่างจังหวัด ประมาณปี พ.ศ. 2520 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ใผ่ไปได้ช่วงหนึ่ง ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบไม้ไผ่ ต่อมา นายจำนง อรชร ได้เห็นไม้คลุ้มในป่า ซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปมีจำนวนมากในพื้นที่ ได้ลองนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปรากฏว่าเป็นที่นิยมของลูกค้าไม่ว่าจะภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและต่างจังหวัด หลังจากนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้แจ้งให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และได้ออกจำหน่ายตามบูชต่าง ๆ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังจังหวัดกระบี่ ปรากฏผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขายดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก มาจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นก็ได้ออกบูช จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ต่าง ๆ 02/01/2562 09:37:13 อ่านต่อ...
165 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าสีมายา หมวกรองคอ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลหน้าถ้ำ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้นำศิลปกรรมในพื้นที่ ลงสู่ผืนผ้า วิเคราะห์ พัฒนา ยกระดับ เป็นกลุ่มสีมายา เพื่อผลิตของที่ระลึกของฝากผลิตภัณฑ์ผ้า จากทรัพยากรพืชในท้องถิ่น เช่น ใบบองกอง หูกวาง ขี้เหล็ก สะเดา ขนุน ราชพฤกษ์ และโดยเฉพาะ ดินมายา ดินมายา คือ ดินและหินที่ทับถมกันอยู่ภายในถ้ำ และบริเวณรอบ ๆ ภูเขา ชาวบ้านต่างรู้กันว่านำไปใส่ในนาข้าว หรือชุบหัวกล้า จะเป็นปุ๋ยอย่างดี จึงมีการบอกต่อ ชาวบ้านใกล้เคียงมาขุดนำไปใช้ ส่วนชาวบ้านหน้าถ้ำเองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพขุดปุ๋ยขี้มายาออกขาย สร้างรายได้เป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนที่นี้ที่สร้างรายได้ดี เลี้ยงครอบครัว ปัจจุบันอาชีพขายขี้มายาหมดไปแล้ว เพราะปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ ดินมายามีที่ภูเขากำปั่น ภูเขาวัดถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ความเป็นมายาของดินคือ การที่นำมาใส่ต้นไม้จะเจริญงอกงามดี น่าอัศจรรย์ นี้คือความเป็นมายา ชาวบ้านเลยเรียกว่าดินมายา หรือขี้มายา จากการตั้งข้อสังเกตของชาวบ้าน สมัยเด็ก ๆ เมืองสีของดินติดเสื้อขาว (เสื้อนักเรียน) จะซักไม่ออกสีจะติดแน่น จึงมีความคิดว่า น่าจะนำดินมายามาทำสีย้อม ในการทำผ้ามัดย้อมได้ และได้ทำการทดลองเหมือนกับการที่เราใช้ชิ้นส่วนของพืช ปรากฏว่าสามารถย้อมผ้าสีติดแน่น คุณภาพของสีก็อยู่ในระดับดีจึงนำมาเป็นสีย้อมผ้า เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลหน้าถ้ำ อีกทั้งนำลวดลาย ภาพเขียนฝาผนังถ้ำศิลป์ มาลงบนผืนผ้า สวยงาม แปลกตา สื่อความหมายทางด้านวัฒนธรรม ได้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ 02/01/2562 09:28:14 อ่านต่อ...
166 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าสีมายา กระเป๋าถือสตรี (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลหน้าถ้ำ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้นำศิลปกรรมในพื้นที่ ลงสู่ผืนผ้า วิเคราะห์ พัฒนา ยกระดับ เป็นกลุ่มสีมายา เพื่อผลิตของที่ระลึกของฝากผลิตภัณฑ์ผ้า จากทรัพยากรพืชในท้องถิ่น เช่น ใบบองกอง หูกวาง ขี้เหล็ก สะเดา ขนุน ราชพฤกษ์ และโดยเฉพาะ ดินมายา ดินมายา คือ ดินและหินที่ทับถมกันอยู่ภายในถ้ำ และบริเวณรอบ ๆ ภูเขา ชาวบ้านต่างรู้กันว่านำไปใส่ในนาข้าว หรือชุบหัวกล้า จะเป็นปุ๋ยอย่างดี จึงมีการบอกต่อ ชาวบ้านใกล้เคียงมาขุดนำไปใช้ ส่วนชาวบ้านหน้าถ้ำเองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพขุดปุ๋ยขี้มายาออกขาย สร้างรายได้เป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนที่นี้ที่สร้างรายได้ดี เลี้ยงครอบครัว ปัจจุบันอาชีพขายขี้มายาหมดไปแล้ว เพราะปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ ดินมายามีที่ภูเขากำปั่น ภูเขาวัดถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ความเป็นมายาของดินคือ การที่นำมาใส่ต้นไม้จะเจริญงอกงามดี น่าอัศจรรย์ นี้คือความเป็นมายา ชาวบ้านเลยเรียกว่าดินมายา หรือขี้มายา จากการตั้งข้อสังเกตของชาวบ้าน สมัยเด็ก ๆ เมืองสีของดินติดเสื้อขาว (เสื้อนักเรียน) จะซักไม่ออกสีจะติดแน่น จึงมีความคิดว่า น่าจะนำดินมายามาทำสีย้อม ในการทำผ้ามัดย้อมได้ และได้ทำการทดลองเหมือนกับการที่เราใช้ชิ้นส่วนของพืช ปรากฏว่าสามารถย้อมผ้าสีติดแน่น คุณภาพของสีก็อยู่ในระดับดีจึงนำมาเป็นสีย้อมผ้า เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลหน้าถ้ำ อีกทั้งนำลวดลาย ภาพเขียนฝาผนังถ้ำศิลป์ มาลงบนผืนผ้า สวยงาม แปลกตา สื่อความหมายทางด้านวัฒนธรรม ได้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ 02/01/2562 09:25:18 อ่านต่อ...
167 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ตะข้องขนาดกลาง (ของใช้ตกแต่ง) เดิมทีชาวบ้านได้จักสานผลิตภัณฑ์ของใช้ โดยใช้ไม้ไผ่ ทำเป็นเข่งส่งขายตามตลาดและต่างจังหวัด ประมาณปี พ.ศ. 2520 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ใผ่ไปได้ช่วงหนึ่ง ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบไม้ไผ่ ต่อมา นายจำนง อรชร ได้เห็นไม้คลุ้มในป่า ซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปมีจำนวนมากในพื้นที่ ได้ลองนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปรากฏว่าเป็นที่นิยมของลูกค้าไม่ว่าจะภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและต่างจังหวัด หลังจากนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้แจ้งให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และได้ออกจำหน่ายตามบูชต่าง ๆ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังจังหวัดกระบี่ ปรากฏผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขายดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก มาจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นก็ได้ออกบูช จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ต่าง ๆ 02/01/2562 09:35:19 อ่านต่อ...
168 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าสีมายา กระเป๋าถือสตรี (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลหน้าถ้ำ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้นำศิลปกรรมในพื้นที่ ลงสู่ผืนผ้า วิเคราะห์ พัฒนา ยกระดับ เป็นกลุ่มสีมายา เพื่อผลิตของที่ระลึกของฝากผลิตภัณฑ์ผ้า จากทรัพยากรพืชในท้องถิ่น เช่น ใบบองกอง หูกวาง ขี้เหล็ก สะเดา ขนุน ราชพฤกษ์ และโดยเฉพาะ ดินมายา ดินมายา คือ ดินและหินที่ทับถมกันอยู่ภายในถ้ำ และบริเวณรอบ ๆ ภูเขา ชาวบ้านต่างรู้กันว่านำไปใส่ในนาข้าว หรือชุบหัวกล้า จะเป็นปุ๋ยอย่างดี จึงมีการบอกต่อ ชาวบ้านใกล้เคียงมาขุดนำไปใช้ ส่วนชาวบ้านหน้าถ้ำเองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพขุดปุ๋ยขี้มายาออกขาย สร้างรายได้เป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนที่นี้ที่สร้างรายได้ดี เลี้ยงครอบครัว ปัจจุบันอาชีพขายขี้มายาหมดไปแล้ว เพราะปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ ดินมายามีที่ภูเขากำปั่น ภูเขาวัดถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ความเป็นมายาของดินคือ การที่นำมาใส่ต้นไม้จะเจริญงอกงามดี น่าอัศจรรย์ นี้คือความเป็นมายา ชาวบ้านเลยเรียกว่าดินมายา หรือขี้มายา จากการตั้งข้อสังเกตของชาวบ้าน สมัยเด็ก ๆ เมืองสีของดินติดเสื้อขาว (เสื้อนักเรียน) จะซักไม่ออกสีจะติดแน่น จึงมีความคิดว่า น่าจะนำดินมายามาทำสีย้อม ในการทำผ้ามัดย้อมได้ และได้ทำการทดลองเหมือนกับการที่เราใช้ชิ้นส่วนของพืช ปรากฏว่าสามารถย้อมผ้าสีติดแน่น คุณภาพของสีก็อยู่ในระดับดีจึงนำมาเป็นสีย้อมผ้า เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลหน้าถ้ำ อีกทั้งนำลวดลาย ภาพเขียนฝาผนังถ้ำศิลป์ มาลงบนผืนผ้า สวยงาม แปลกตา สื่อความหมายทางด้านวัฒนธรรม ได้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ 02/01/2562 09:25:14 อ่านต่อ...
169 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าสีมายา ตุ๊กตาลิง (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลหน้าถ้ำ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้นำศิลปกรรมในพื้นที่ ลงสู่ผืนผ้า วิเคราะห์ พัฒนา ยกระดับ เป็นกลุ่มสีมายา เพื่อผลิตของที่ระลึกของฝากผลิตภัณฑ์ผ้า จากทรัพยากรพืชในท้องถิ่น เช่น ใบบองกอง หูกวาง ขี้เหล็ก สะเดา ขนุน ราชพฤกษ์ และโดยเฉพาะ ดินมายา ดินมายา คือ ดินและหินที่ทับถมกันอยู่ภายในถ้ำ และบริเวณรอบ ๆ ภูเขา ชาวบ้านต่างรู้กันว่านำไปใส่ในนาข้าว หรือชุบหัวกล้า จะเป็นปุ๋ยอย่างดี จึงมีการบอกต่อ ชาวบ้านใกล้เคียงมาขุดนำไปใช้ ส่วนชาวบ้านหน้าถ้ำเองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพขุดปุ๋ยขี้มายาออกขาย สร้างรายได้เป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนที่นี้ที่สร้างรายได้ดี เลี้ยงครอบครัว ปัจจุบันอาชีพขายขี้มายาหมดไปแล้ว เพราะปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ ดินมายามีที่ภูเขากำปั่น ภูเขาวัดถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ความเป็นมายาของดินคือ การที่นำมาใส่ต้นไม้จะเจริญงอกงามดี น่าอัศจรรย์ นี้คือความเป็นมายา ชาวบ้านเลยเรียกว่าดินมายา หรือขี้มายา จากการตั้งข้อสังเกตของชาวบ้าน สมัยเด็ก ๆ เมืองสีของดินติดเสื้อขาว (เสื้อนักเรียน) จะซักไม่ออกสีจะติดแน่น จึงมีความคิดว่า น่าจะนำดินมายามาทำสีย้อม ในการทำผ้ามัดย้อมได้ และได้ทำการทดลองเหมือนกับการที่เราใช้ชิ้นส่วนของพืช ปรากฏว่าสามารถย้อมผ้าสีติดแน่น คุณภาพของสีก็อยู่ในระดับดีจึงนำมาเป็นสีย้อมผ้า เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลหน้าถ้ำ อีกทั้งนำลวดลาย ภาพเขียนฝาผนังถ้ำศิลป์ มาลงบนผืนผ้า สวยงาม แปลกตา สื่อความหมายทางด้านวัฒนธรรม ได้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ 02/01/2562 09:22:44 อ่านต่อ...
170 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าสีมายา กระเป๋าผ้า (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลหน้าถ้ำ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้นำศิลปกรรมในพื้นที่ ลงสู่ผืนผ้า วิเคราะห์ พัฒนา ยกระดับ เป็นกลุ่มสีมายา เพื่อผลิตของที่ระลึกของฝากผลิตภัณฑ์ผ้า จากทรัพยากรพืชในท้องถิ่น เช่น ใบบองกอง หูกวาง ขี้เหล็ก สะเดา ขนุน ราชพฤกษ์ และโดยเฉพาะ ดินมายา ดินมายา คือ ดินและหินที่ทับถมกันอยู่ภายในถ้ำ และบริเวณรอบ ๆ ภูเขา ชาวบ้านต่างรู้กันว่านำไปใส่ในนาข้าว หรือชุบหัวกล้า จะเป็นปุ๋ยอย่างดี จึงมีการบอกต่อ ชาวบ้านใกล้เคียงมาขุดนำไปใช้ ส่วนชาวบ้านหน้าถ้ำเองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพขุดปุ๋ยขี้มายาออกขาย สร้างรายได้เป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนที่นี้ที่สร้างรายได้ดี เลี้ยงครอบครัว ปัจจุบันอาชีพขายขี้มายาหมดไปแล้ว เพราะปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ ดินมายามีที่ภูเขากำปั่น ภูเขาวัดถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ความเป็นมายาของดินคือ การที่นำมาใส่ต้นไม้จะเจริญงอกงามดี น่าอัศจรรย์ นี้คือความเป็นมายา ชาวบ้านเลยเรียกว่าดินมายา หรือขี้มายา จากการตั้งข้อสังเกตของชาวบ้าน สมัยเด็ก ๆ เมืองสีของดินติดเสื้อขาว (เสื้อนักเรียน) จะซักไม่ออกสีจะติดแน่น จึงมีความคิดว่า น่าจะนำดินมายามาทำสีย้อม ในการทำผ้ามัดย้อมได้ และได้ทำการทดลองเหมือนกับการที่เราใช้ชิ้นส่วนของพืช ปรากฏว่าสามารถย้อมผ้าสีติดแน่น คุณภาพของสีก็อยู่ในระดับดีจึงนำมาเป็นสีย้อมผ้า เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลหน้าถ้ำ อีกทั้งนำลวดลาย ภาพเขียนฝาผนังถ้ำศิลป์ มาลงบนผืนผ้า สวยงาม แปลกตา สื่อความหมายทางด้านวัฒนธรรม ได้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ 02/01/2562 09:19:07 อ่านต่อ...