กลุ่มผ้าฝ้ายทอยกดอกได้ก่อตั้งในปี 2557 ของคนในชุมชนบ้าน ทุ่งข้าวหางส่วนหนึ่งแยกตัวออกมาจากกลุ่มทอผ้าไหมยกดอกซึ่งมีสมาชิกจำนวนมากสมาชิกส่วนใหญ่มีฝีมือและประสบการณ์จากการทอผ้าไหม มาก่อนแต่บางรายก็ไม่มีประสบการณ์มาฝึกสอนกันเอง และได้รับ การสนับสนุนจากส่วนราชการ อาทิจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กศน.
เป็นผ้าฝ้ายยกดอกที่มีความสวยงาม
1.การเข้าหัวม้วน
2.การใส่หวี
3.การเก็บเขาเหยียบ
4.การจิ้มลาย
5.ดันลาย
6.เก็บเข้าดอก เริ่มทอ
ใช้ในชีวิตประจำวัน (เครื่องแต่งกาย)