สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชมการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง “ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” (Contemporary Southern Batik) ในรูปแบบแฟชั่นโชว์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น และนิทรรศการผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ELLE Fashion Week 2018
ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ ๐๒ ๒๐๙ ๓๗๕๒ – ๕๔