ณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าเป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยประทับนั่งขณะตรัสรู้ เป็นต้นโพธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย กว่า 2,000 ปี และเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเจ้าอาวาสวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ พระครูภาวนามหาโพธิ์ ได้เกิดความคิดว่าต้นโพธิ์ต้นนี้ เป็นต้นไม้เคารพบูชาของชุมชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป จึงเกิดแรงบันดาลใจในการนำใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิต้นนี้มาทำเป็นของบูชา ของที่ระลึก ไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวที่มาสักการะต้นพระศรีมหาโพธิได้บูชากลับไป
เป็นของที่ระลึก ของศักดิ์สิทธิ ที่ทำจากใบโพธิ์ที่มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์มีอายุกว่า 2,000 ปี
นำใบโพธิ์ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยให้เหลือแต่เยื่อของใบโพธิ์แล้วนำมาปั้มรูปพระพุทธรูป เขียนข้อความลงบนใบโพธิ์ แล้วนำมาหุ้มด้วยพลาสติกใส จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการปลุกเสกของทางวัด
ใบโพธิ์เสริมบารมี เสริมมงคล แบบธรรมดา ราคา 69 บาท แบบกรอบคลิสตัล 169 บาท
เป็นของบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ ของที่ระลึก