เกิดจากต้นเทียนที่ประกอบในกองบุญของชาวบ้าน ไม่มีความมั่นคงถาวรเพื่อความโดดเด่นในกองบุญ มีความงดงามถาวร จึงมีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากไม้ไผ่ จึงเป็นที่มาของแจกันดอกไม้ เพื่อประดับตกแต่งในงานบุญของชุมชน
เป็นแจกันดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ไม่เหมือนใคร
1. นำไม้ไผ่มาจักตอกสาวให้เป็นเส้นสวยงาม
2. นำมาสานเป็นแจกัน และดอกตอก
3. เล่นลายละเอียดแจกัน และดอกตอก ทาแล็กเกอร์
4. นำดอกตอกมาประดับบนแจกันอย่างสวยงาม แล้วแต่ขนาดที่สั่งทำ
เป็นสินค้าจักรสาน
ใช้ตกแต่งสถานที่ ประดับตกแต่งบ้าน