จากการที่ครอบครัวมีฐานะอยากจน และไม่มีรายได้เสริมหลังจากการทำนา จึงทำให้มีความคิดที่จะหารายได้จากสิ่งที่มีในท้องถิ่น อีกทั้ง ในหมู่บ้านมีการปลูกไผ่เป็นจำนวนมาก จึงเกิดการคิดที่จะนำไม้ไผ่ที่มีก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อมาเมื่อพัฒนาชุมเข้ามาแนะนำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่และมีการจัดหาวิทยากรมาฝึกอบรม จนทำให้ชาวบ้านมีความชำนาญ และสามารถต่อยอดจนเป็นอาชีพ
มีหวายเป็นส่วนประกอบ สีสันสวยงาม คงทน
1.นำต้นกกมาตากแห้งและนำไปถักเปีย โดยตะกล้า 1 อันจะใช้ต้นกกในการถักเปีย 1 กิโล
2 นำมาเหลาให้เป็นเส้นเล็กๆย้อมสีต่างๆ
3.นำมาขึ้นรูปตามแบบและขนาดที่ต้องการ
4.นำหวายมาถักขอบหรือมัดตามแนวของขอบตะกร้า จนแน่น
5.ทาแลกเกอร์ ตากแห้ง ตะกร้าจะมีสันที่สวยงาม
สินค้าที่ทำจากไม้ไผ่และหวาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ใช้บรรจุของ เป็นภาชนะ ใช้ในครัวเรือน หรือนำติดตัวในการเดินทาง