ชุมชนวัดต้นโพธิ์ ตั้งอยู่ที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตำบลโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี ภายในวัดต้นศรีมหาโพธิ์มีต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่เชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ที่เป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งนำเข้ามาปลูกเป็นต้นแรก มีขนาดเส้นรอบวงของลำต้น 20 เมตร สูง 30 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เมตร ตำนานกล่าวว่าพระเจ้าทวานัมปะยะดิษฐ์ เจ้าครองเมืองศรีมโหสถในสมัยขอมเรืองอำนาจทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา จึงได้ส่งคณะทูตเดินทางไปขอกิ่งต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับเมื่อคราวตรัสรู้จากเจ้าผู้ครองนครปาตุลีบุตร ประเทศอินเดีย แล้วนำกิ่งโพธิ์นั้นมาปลูกที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี ในวันวิสาขบูชาจะมีงานนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาชาวบ้านจึงเก็บเอาใบโพธิ์มาทำเป็นของที่ระลึก มาเป็นมวลสารในการสร้างพระพุทธรูปและเป็นวัตถุมงคล
ผลิตจากต้นกก ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง
1. ใช้เชือกร้อยกี่และขึ้นฟืมตามขนาดความกว้าง ยาวที่ต้องการแล้วทอจนเสร็จ
2. ตัดสื่อที่ทอเสร็จแล้วให้เป็นรูปร่างชิ้นงานที่ต้องการ
3. แล้วนำไปเย็บและประกอบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
4.ตบแต่งและเก็บรายละเอียด
ผลิตขายในชุมชน ที่ลวดลายของสื่อที่เป็นเอกลักษณ์
ใช้สำหรับเป็นเครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่ง