ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (201) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

1 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือพื้นบ้านไท-ยวนสระบุรี (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) นำจุดเด่นของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ที่มีจุดเด่นที่น้ำตกไหลลดหลั่นมาตามลำธารถึง ๗ ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 2 – 5 เมตร และชั้นล่างของน้ำตกมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำที่กว้างขวางและร่มรื่น เหมาะสำหรับเล่นน้ำของนักท่องเที่ยว และนำผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวนที่อพยพจากเมืองเชียงแสนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีจุดเด่นที่กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวนยังคงอนุรักษ์วิธีการทอผ้าตามที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งมีกระบวนการทอผ้าที่เป็นธรรมชาติ ตั้งแต่เก็บดอกฝ้าย การอิ้วฝ้าย การดีดฝ้าย การล้อฝ้าย การเข็นฝ้าย การเปียฝ้าย การย้อมสี การกวักฝ้าย การกรอด้ายเข้าหลอด การเตรียมเส้นยืน การเตรียมเส้นด้ายเข้ากระสวย และการทอผ้า 25/01/2562 14:45:07 อ่านต่อ...
2 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดปักลาย (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) จังหวัดลพบุรี เล่ากันว่า จากเรื่อง รามเกียรติ์ สมัยที่พระรามไปรบกับทศกัณฐ์จนชนะแล้ว เนื่องจากการช่วยเหลือหลายครั้งของหนุมาน พระรามจึงคิดจะให้รางวัลกับหนุมาน จึงให้มาดูแลเมืองละโว้ธานี หนุมานก็นำทหารลิงมาด้วยจำนวนหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ที่ลพบุรีมีลิง ซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานทหารของหนุมาน มาสร้างสรรค์สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อยืดที่ลักษณะของลิงในอิริยาบถต่าง ๆ 25/01/2562 13:39:52 อ่านต่อ...
3 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้า (จ.แพร่) (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 24/01/2562 09:28:54 อ่านต่อ...
4 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืด สกรีนลาย เวียงโกศัย (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) เสื้อยืด สกรีนรูปแบบโครงสร้างของบ้านวงศ์บุรี บ้านของอดีตเจ้าเมืองแพร่ สถาปัตยกรรมแบบไทยผสมยุโรป เป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ ๒ ชั้น สีชมพูอ่อน ซึ่งเป็นสีตั้งแต่เดิม ประดับตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลายแบบยุโรป ที่เรียกว่าลาย “ขนมปังขิง” (Ginger bread) อยู่ทั่วตัวอาคาร เช่นหน้าจั่ว สันหลังคา ชายน้ำ ช่องลม กรอบเช็ดหน้าเหนือประตู หน้าต่าง และระเบียง ภายในอาคาร ซึ่งปรากฏลวดลายพรรณพฤกษา และเครือเถาว์ ปัจจุบันยังคงดูแลรักษาสภาพดั้งเดิมไว้และได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้านวงศ์บุรีจัดว่าเป็นอาคารเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดแพร่ และเป็น 1 ใน 10 สุดยอดสถาปัตยกรรมอาคารเก่าแก่ในเมืองแพร่ 24/01/2562 09:24:59 อ่านต่อ...
5 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อปักลายเจดีย์กู่กุด (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) วัดจามเทวี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๒๙๘ โดยใช้ช่างฝีมือชาวละโว้ บ้างก็ว่าเจ้าอนันตยศและเจ้ามหันตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวี ได้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระนาง เดิมมียอดพระเจดีย์หุ้มด้วยทองคำ ลักษณะพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆอยู่ในซุ้มพระทั้งสี่ด้าน ด้านละ 15 องค์ รวม 60 องค์ ภายในบรรจุอัฐิของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญไชย ต่อมาจะเป็นสมัย ใดไม่ทราบแน่ชัดยอดพระเจดีย์ได้หักหายไป ชาวบ้าน จึงเรียกว่า กู่กุด พระเจดีย์องค์นี้มีชื่อเป็นทางการว่า พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ (ด้านหลังเสื้อ) 25/01/2562 14:08:55 อ่านต่อ...
6 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) เสื้อเป็นของฝากของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต การพัฒนาต่อยอดเสื้อยืดลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว จึงมีแนวคิดในการต่อยอดสี จากเสื้อสีเขียวมาเป็นเสื้อสีขาว โดยเหตุผลว่า วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน สีขาวจึงเปรียบเสมือนความสะอาด บริสุทธิ์และเป็นสีที่สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส และนำสัญลักษณ์ของวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว มาพัฒนาจากสีทองให้เป็นสีเขียวเหมือนสีของวัด เพื่อให้ดูโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้ตามความชอบและความต้องการได้ 25/01/2562 14:17:11 อ่านต่อ...
7 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) กระเป๋าถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นของฝากของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฝากไทยของศูนย์บันดาลไทย จึงมีแนวคิดในการผลิตกระเป๋าผ้าดิบเพราะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ราคาย่อมเยา หาซื้อได้ง่าย ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเพิ่ม คำว่า “วัดล้านขวด” หลังคำว่า วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว โดยมีเหตุผลว่า ชื่อวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว เป็นชื่อที่เป็นทางการผู้คนไม่ค่อยรู้จัก แต่ถ้าเพิ่มคำว่า วัดล้านขวด สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย และพิมพ์ลวดลายของวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ลงบนกระเป๋าทั้งสองด้าน เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการออกแบบลายเส้นของวัดป่ามหาเจดีย์แก้วตามแบบของศูนย์บันดาลไทย กับลวดลายที่ได้จากภาพถ่ายจริง โดยผลิต ๒ สี คือสีเขียวและสีน้ำตาลพิมพ์ลายวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ซึ่งเป็นสีของขวดที่ใช้ในการสร้างวัด 25/01/2562 14:15:40 อ่านต่อ...
8 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ถุงผ้าลายช้างสุรินทร์ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ช้าง เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดสุรินทร์ มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือ ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวที่สามารถเดินชมวิถีความเป็นอยู่ ความผูกพัน ของคนในชุมชนและช้าง รวมทั้งประเพณี และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกัน จนช้างที่พวกตนเลี้ยงไว้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ในครอบครัวของตน ก่อให้เกิดสายใยความผูกพันที่แน่นเฟ้นขึ้น ระหว่างคนกับช้าง และได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก 25/01/2562 15:00:30 อ่านต่อ...
9 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดอภัยภูเบศร์ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 28/01/2562 09:56:30 อ่านต่อ...
10 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) วังเก่ายะหริ่ง ตั้งอยู่ในตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สร้างโดยพระยาพิพิธเสนามตยาธิบดีสุรสงคราม ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นอาคารสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบเรือนไทยมุสลิมผสมกับแบบบ้านแบบยุโรป เพราะในยุคนั้นปัตตานีเป็นเมืองท่าสำคัญของภูมิภาคที่พ่อค้าวาณิชจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้ามาค้าขายพร้อมนำศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมจากโลกตะวันตก อาทิ บันไดโค้งแบบยุโรป ช่องแสงประดับด้วยกระจกสี ช่องระบายอากาศและหน้าจั่วทำด้วยไม้ฉลุเป็นลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบศิลปะชวาและศิลปะแบบตะวันตก 23/01/2562 11:32:45 อ่านต่อ...